Olaga hot om våldshandling

FRÅGA
Hej! kan det handla om ett lagbrott när någon skriver till mig "hoppas du och din blir drabbad av det våld som muslimerna för mig sig, snart..mycket snart... " ??
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det lagbrott som skulle kunna komma på tal är ett olaga hot enligt 4 kap 5 § Brottsbalken.

För att ett olaga hot ska föreligga krävs det att den handling som personen i fråga hotar om utgör en brottslig gärning. Eftersom våld mestadels bedöms som kriminellt tolkar jag det som att det i detta fall även är menat att vara ett hot om att någon ska utsätta dig för en brottslig gärning.

Hotet måste även framkalla en allvarlig fruktan hos dig, för din egen eller någon annans räkning. Det innebär att hotet måste ha framstått, eller varit ägnat att framstå, som allvarligt menat. Här får man titta på vad yttrandet skapar för känsla hos dig personligen - framkallar hotet en fruktan hos dig är det alltså antagligen även bedöma som ett olaga hot och då även ett lagbrott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning och utredning angående ärendet inom 3 dagar genom att klicka här.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll