FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB10/06/2020

Olaga hot om hoten underförstått är riktade mot en viss person?

Hej!

En granne har skrivit i vår samfällighets gemensamma fb grupp att hon ska slå ut varenda tand och begrava en viss person i betong pga ett rykte som spridits om henne och hennes sambo. Jag och min man vet att detta hot är riktat mot oss pga tidigare kontakt med henne där hon har bekräftat att det är jävligt het stämning mellan oss för att min man och eventuellt jag sagt något om deras förhållande. Jag har försökt få ut från henne om detta hot är riktat mot oss men hennes enda svar är "den som är skyldig till detta kan ta åt sig".

Vad kan jag göra i den här situationen eller är det hopplöst att ta tag i då hon aldrig rakt ut säger att hoten är mot oss?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Olaga hot är ett brott som regleras i brottsbalken, vilken jag härefter kommer förkorta som BrB.

Olaga hot

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Det krävs inte att den som hotar någon uttrycker vem som avses, så länge det är underförstått. Att det ska vara "ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla" innebär att det objektivt/ typiskt sett ska vara något som framkallar allvarlig rädsla. Hot om att bli begravd i betong och/eller att få sina tänder utslagna är hot om brottsliga gärningar (mord/misshandel) som hos de allra flesta bör framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person. Bedömningen beror dock på en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, bland annat med beaktande av om hoten är värda att ta på allvar. Det som kan bli svårt för er är att bevisa att hoten är riktade mot er, men det är som sagt inte omöjligt eftersom du verkar ha bevis som styrker att så är fallet.

Sammanfattning

Det allra bästa är givetvis om du kan tala med din granne och försöka lösa den situation som har uppstått. Är det inte möjligt och/eller om hon står fast vid sina hot är min rekommendation att du gör en polisanmälan om olaga hot.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?