Olaga hot, Olaga tvång eller olaga frihetsberövande?

Flera personer brukar dagligen tala till mig via väggar och via fönster på ett sätt som gör att de tvingar mig höra det. Min fråga: När ett sådant ofredande med röst innehåller olaga hot eller innebär för mig att jag inte vågar resa upp mig och flytta till något annat ställe på grund av rädslan att de som talar till mig ska krossa sönder fönster eller gå in via dörren och slå sönder mitt huvud i bitar eller att de ska slå mig på andra delar av kroppen är detta brott i form av det att de tvingar mig lyssna på det som de säger ofredande eller olaga hot eller olaga frihetsberövande eller olaga tvång eller grovt olaga tvång eller något annat brott. Om jag inte vågar förflytta mig på grund av att jag är rädd att de ska verkställa hotet att de ska slå sönder fönstret och / eller slå sönder mitt huvud så är det kanske olaga frihetsberövande.

Hotet om att de ska slå sönder fönster uttalar de på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti staklo" som betyder "Jag ska slå sönder dina fönster". Hotet om att de ska slå sönder mitt huvud i bitar uttalar de på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti glavu" som betyder "Jag ska slå sönder ditt huvud". Hotet att de ska slå sönder mina tänder uttalar de också på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti zube" som betyder "Jag ska slå sönder dina tänder". Hotet att de ska slå mig både på huvudet och andra delar av kroppen uttalar de genom att säga "Jel ti hoces sad da dobijes batine?" som betyder "Vill du nu få stryk?".

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot

Av vad jag kan bedöma så har du blivit utsatt för ett "olaga hot" enligt 4 kap 5 § brottsbalken. Olaga hot innebär att någon hotar dig med en brottslig gärning, exempelvis som du skrev ovan "Slå sönder ditt huvud i bitar" eller "Jag ska slå sönder dina tänder", eftersom dessa gärningar är brottsliga. Hotet kan vara riktat direkt mot dig men även mot någon i din närhet eller din egendom, såsom "jag ska slå sönder dina fönster".

Hotet ska även vara "ägnat att framkalla allvarlig fruktan", vilket innebär att hotet ska vara allvarligt menat och inget man säger "på skämt".

Dessutom krävs att gärningsmannen har ett uppsåt till att vilja framkalla en fruktan hos dig.

Jag uppfattar som att dessa personer riktar hoten mot dig i syfte av att skrämma dig vilket de också lyckas med av vad jag förstår.

Olaga tvång och olaga frihetsberövande

Av min bedömning så tror jag inte gärningen kan komma upp i ett olaga tvång. Ett olaga tvång är om de hade sagt exempelvis "Om du går ut från din lägenhet så kommer vi slå sönder ditt huvud i bitar" eller "Om du inte följer med oss så kommer jag slå sönder dina tänder", (4 kap 4 § brottsbalken). De har visserligen gjort att du inte vågar lämna din lägenhet men detta är på grund av att du är rädd för dem efter hotet och inte att de själva uttalat att du inte får lämna din lägenhet.

Olaga frihetsberövande behöver inte vara att de låser in dig eller binder fast dig utan det kan även vara att gärningspersonen gör att du inte vågar lämna en plats. Det krävs dock att det skett under inte allt för kortvarig tid. (4 kap 2 § brottsbalken)

Sammanfattningsvis

Jag anser att gärningen består i ett olaga hot men jag är osäker på om det når upp till ett olaga frihetsberövande. Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan genom att besöka polisstation eller ringa 11414. Ett tips är att du försöker spela in när personerna uttalar hoten till dig för att hjälpa dig i din utredning.

Hoppas allt löser sig!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo