Olaga hot, ofredande, förolämpning?

Jag var otydlig kanske. En bekant till mig har förbjudit mig att kontakta honom. Via telefon, sms, mail och Whatsapp. Jag har trots förbudet kontaktat honom. (Behöver svar på en enkel fråga) Nu tänker han anmäla mig. Jag har inte hotat eller kallat honom för hemska saker. Möjligen att han är elak och ond. Nu är han rasande och jag är rädd att han faktiskt SKA anmäla mig. (Mannen är sociopat).

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag redogjorde i föregående fråga så måste ett antal rekvisit vara uppfyllda för att du ska kunna bli skyldig till olaga hot. Det krävs att du ska ha hotat mannen att begå en brottslig gärning mot honom, så som misshandel t.ex. samt att hotet är ägnat att framkalla allvarlig fruktan. (Här hittar du svaret på din förra fråga). Även om han anmäler dig och en utredning påbörjas så ser jag inte att det finns möjlighet för dig att bli dömd/ansvarig för straff för just olaga hot.

Ofredande är ett annat brott som anges i 4 kap 7 § Brottsbalken. För ofredande krävs det att man handgripligen antastar eller genom skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar annan. Vanliga exempel i praxis på gärningar som kan utgöra ett hänsynslöst beteende är t.ex. oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar och andra trakasserier.

I praxis har inte den nedre gränsen ställts alltför högt, men gärningen måste ha varit av något slags integritetskränkande karaktär för att falla under straffbestämmelsen. Med hänvisning till lagförarbetena har Högsta domstolen flera gånger påpekat att ofredande genom hänsynslöst beteende för ansvar anses förutsätta att gärningen inneburit en kännbar fridskränkning.

Att gärningen inneburit en kännbar fridskränkning kräver att mannen uppfattat angreppet när det företogs. Det är upp till domstolen att avgöra vad som utgör kännbar fridskränkning och det krävs en mer omfattande utredning för att göra denna bedömningen. Det är ingenting som jag kan hjälpa dig med här och det ingår heller inte i denna gratisrådgivningen. Jag kan här bara informera dig om hur rättsläget ser ut. Vill du ha vidare hjälp med ditt ärende skulle jag råda dig att du vänder dig till vår juristbyrå eller till våra Express-tjänster.

Som angett ovan, så har telefonpåringningar enligt praxis i vissa fall kunnat utgöra ofredande. Det finns ett fall där en person ringt en annan 173 gånger under ett halvår vilket ledde till åtal. I vanliga fall så är det inte bara "vanlig" telefonterror som leder till åtal utan det ska handla om en enorm mängd försök till kontakt samt att personen ska ha bett en att sluta.

I NJA 2000 s. 661 ansåg HD att förolämpningar i vissa fall kan anses vara ofredande och i målet menade de att kränkningarna/de nedsättande tillmälen måste utgöra en kännbar fridskränkning i så fall.

Förolämpning i sig är ett annat brott som anges i 5 kap 3 § Brottsbalken. Huruvida ett visst yttrande är att bedöma som förolämpning eller inte måste en bedömning göras utifrån den enskilda situationen med beaktande även av vem uttalandet riktar sig till.

Hoppas du har fått lite mer vägledning gången.

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo