Olaga hot och rätten till försvarare

Hej! Jag har varit stalkat i 3 år av en kille jag var ihop med och fick nog. Så en dag när han ringde mig på telefonsamtal och berättade massa dåliga saker om hur han har snackat skit om mig framför andra människor och vad han ska göra om jag inte fortsätter vara tillsammans med honom. Jag blev väldigt arg den dagen så jag började hota honom med massa saker som t.ex. "jag ska bränna ditt hus, jag ska köra över dig, jag ska hämta mina vänner på dig osv bara för att han ska lämna mig och min familj ifred" jag var väldigt frustrerad eftersom han har förföljt mig i så många år och än idag fortsätter han vara efter mig och polisen har fortfarande inte gjort något åt det, trots alla anmälningar och kontaktförbud. Han har också flera gånger brutit mot kontaktförbudet. Så nu nyligen har han och sin advokat anmält mig för olaga hot för inspelningen som han gjorde på mig utan att jag vet om det. Samtalet ägdes rum slutet av 2016 och han anmälde mig nyligen December månaden 2017. Jag fick gå på förhör angående samtalet som han hade spelat in. Under förhöret så sa jag till polisen att jag inte minns telefonsamtalet. Jag är 18 år nu och när han ringde mig var jag 17år. Vad kommer hända med mig? Kommer jag få straff för samtalet eftersom jag hotade honom?

Jag är tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad lagen säger om brottet olaga hot
Brottet olaga hot finns i brottsbalken (BrB) 4 kap 5 §. Brottet innebär att en gärningsperson hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans personliga säkerhet eller säkerhet för egendom, exempelvis allvarlig skada på den hotades hus. Det spelar ingen roll om gärningspersonen var allvarlig när denne hotade utan det avgörande blir om hotet objektivt sett kan anses vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade. När detta ska avgöras måste dock hänsyn tas till den enskilda situationen, det vill säga i vilket sammanhanget hotet/hoten uttrycktes.


Din situation
Som jag förstår det så känner du den här killen flera år tillbaka och det är flera typer av kränkningar som han har begått gentemot dig som fick dig att uttrycka dessa hot. Dessa omständigheter skall tas med i bedömningen om hoten var ägnade att framkalla allvarlig fruktan hos honom.

Även om killen kommer hävda att han blev riktigt rädd så spelar det som utgångspunkt ingen roll. Det är även så att om killen inte uppfattade dina hot som allvarligt menade så kan hoten inte anses ha framkallat allvarlig fruktan hos honom och du har då inte gjort dig skyldig till olaga hot. Min tolkning är att det du säger till honom på telefon säger du i affekt, eftersom du är väldigt trött på det han har utsatt dig för. Givet din situation så tror jag därför att bedömningen av dina uttalanden kan bli att dem inte har varit ägnade att framkalla allvarlig fruktan hos honom. I så fall kan du inte dömas för olaga hot.

Eftersom det är många omständigheter som ska vägas in i bedömningen om uttalandena utgör olaga hot eller inte så kan jag tyvärr inte med säkerhet uttala mig om vart din situation kommer leda.

Även om domstolen skulle komma fram till att du ska dömas för olaga hot så finns det omständigheter som talar för ett lågt straff, så som böter (det högsta straffet för olaga hot är ett års fängelse). Eftersom du är är ung samt verkar ha levt under en psykisk press på grund av hans beteende och handlingar mot dig och din familj så talar detta för att ett eventuellt straff kan bli lågt.

Dina rättigheter
Om ditt fall skulle gå till domstol så har du rätt att kräva en offentlig försvarare som staten betalar, rättegångsbalken (RB) 21 kap 3 § 1 st.

Som jag förstår det är du varken anhållen eller häktad och därför har du inte rätt till en offentlig försvarare just nu. Du har dock alltid rätt att begära en privat försvarare som du i så fall måste betala för själv, RB 21 kap 3 § 2 st.

Jag önskar dig lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”