Olaga hot och polisanmälan

FRÅGA
Hej ! Jag är en tjej på 24 år och varit ihop med en kvinna på 33 år. Hon har börjat hota via sms där hon hotar att slå ihjäl mig och döda mig och min familj. Hela detta spektakel uppkom då jag gjorde slut med henne . Hon blev rasande sedan att jag hittat en ny tjej. Det är många omkring mig som tycker jag borde anmäla det . Men vet ej hur jag ska gå till väga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

i mitt svar kommer jag först att beskriva vilket brott din ex-flickvän kan ha begått, sedan kommer jag att berätta hur du kan gå till väga för att göra en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort en polisanmälan.

Vilket brott kan ha begåtts?

Det brott som din ex-flickvän kan ha begått är olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). För att dömas för brottet krävs att gärningspersonen hotar med en brottslig gärning och att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades eller annans säkerhet.

Eftersom din ex-flickvän hotar er till livet, så hotar hon att begå den brottsliga gärningen mord (3 kap. 1 § brottsbalken). Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade utgår från hur situationen framstått ur den hotades synpunkt. Eftersom du och din familj blivit hotade till livet är hoten i smsen allvarliga. Hennes sms skulle därför kunna utgöra brottet olaga hot.

Hur gör man en polisanmälan?

Du kan göra en polisanmälan när du har varit med om något brottsligt. En polisanmälan kan göras via internet, att du ringer in till polisen på 114 14 eller att du går till polisstationen. Polisen behöver veta vilket brott din anmälan gäller. Det polisen kan fråga dig är till exempel om personuppgifter, vad som har hänt och vilka som är inblandade. Jag rekommenderar dig att skärmdumpa de sms med hot som hon har skickat till dig så att du kan visa dessa för polisen.

Vad händer efter polisanmälan?

Efter att du gjort din polisanmälan är det upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte. Om polisen misstänker att brott begåtts efter din polisanmälan, kommer de att inleda en förundersökning (23 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken). I förundersökningen ingår att polisen och åklagaren utreder vem som skäligen kan misstänkas för att ha begått brottet och om det finns tillräckliga skäl att för att väcka åtal i domstol mot den misstänkte (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Polisen kommer då att inhämta den bevisning som styrker att ett brott begåtts för att sedan göra en bedömning om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom avseende olaga hot.

Min rekommendation

Jag håller med dina närstående och råder dig att polisanmäla de hot som du har fått. Ta skärmdumpar av smsen för att säkra din bevisning.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1022)
2020-09-28 Får jag spela in ett samtal utan att den andre personen vet om det?
2020-09-28 Läsa och svara på flickvännens meddelanden - olagligt?
2020-09-28 Är det olagligt att hota om polisanmälan?
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning

Alla besvarade frågor (84484)