Olaga hot och olaga förföljelse

FRÅGA
Det är så att en kille har lurat min storebror på pengar genom swish och inte gett tillbaka dem. Jag har försökt kontakta killen och varje gång jag har gjort det så har jag fått fula ord och hot tillbaka. Det har nu gått ett år och för varje gång jag skriver till denna kille så hotar han och idag så tröttnade jag på det och hotade tillbaka utan någon mening till att göra något, det var alltså bara ord som flög ut ur min mun. Det var nog grova saker som jag sa i telefonen och han har tydligen spelat in det och anmält mig för grovt olaga hot och grovt olaga förföljelser som han skrev till mig på sms. Jag själv har screenshots på när han skriver till mig "vänta bara när jag ser dig ute själv och då ingen kan hjälpa dig"Jag har tillexempel svarat att jag kommer till han, att jag har hört att folk vill skjuta han, att jag ska slå han och han har inprincip skrivit samma sak till mig. Jag har även chatten kvar där min storebror frågar vart hans pengar är och om han snälla kan få tillbaka dem. Jag har ej fått någon kallelse från polisen än eller så men sitter hemma lite fundersam. Riskerar jag få något straff för hela den här situationen? Det är trotsallt killen som har stulit pengar från min storebror, hotat mig när jag har skrivit och jag har bara varit kaxig tillbaka en gång och sagt fula saker.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

Jag kommer här främst att besvara vad som krävs för att dömas för olaga hot och olaga förföljelse, och således inte vidröra det att din bror blivit lurad på pengar. Detta på grund av att det finns för lite information om pengarna för att göra en bedömning av saken.

Olaga hot och olaga förföljelse är brott som faller in under brottsbalkens bestämmelser (här, nedan BrB). Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § BrB. Bestämmelsen lyder: Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Frågan är alltså om ditt hot om att slå honom, samt det förtäckta hotet att du känner folk som vill skjuta honom, räcker för att uppfylla kraven som paragrafen uppställer.

För att bestämmelsen ska träffa handlandet räcker det med ett förtäckt hot om brottslig gärning, alltså att t.ex. säga jag vet var du bor, eller som i ditt fall, jag känner folk som vill skjuta dig. Hotet om att slå honom (vilket skulle utgöra misshandel) täcks såklart också av paragrafen. Du har här villkorat hotet med att personen inte betalar tillbaka din brors pengar, vilket även det faller under brottsbestämmelsen.

Hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Detta innebär att hotet ska vara av sådan art att det normalt torde framkalla allvarlig rädsla hos den hotade. Ett hot om ringa misshandel anses i regel inte gå härunder, och ditt hot om att slå honom kan alltså anses tveksamt om det faller under bestämmelsen. Hotet om att du känner folk som vill skjuta honom måste dock anses vara ägnat att i normala fall framkalla allvarlig rädsla. Det spelar alltså inte i sig någon roll ifall den hotade i just detta fall inte blev rädd, ifall hotet i normala fall hade gjort denne person rädd. Ifall den hotade inte blev rädd (på grund av att han t.ex. anser sig inte ta hotet seriöst eller kunna avvärja det enkelt) så kan detta tala för att hotet inte är sådant att det är ägnat att "hos den hotade" framkalla allvarlig rädsla. I ditt fall rör det sig om ett hot att andra människor kan komma och skjuta honom. Det är svårt för mig att bedöma hur detta hot mottagits, men det är inte osannolikt att det kan falla under brottsbestämmelsen. Till på vad som stadgas ovan ska du haft uppsåt att begå de omständigheter som paragrafen olaga hot uppställer, men av vad jag kan utläsa så verkar det som att du hade avsikt att hota honom på ett sådant sätt. Ditt handlande uppfyller i vart fall inte kravet för att anses vara grovt (4 kap. 5 § 2 st. BrB, antingen hot med hjälp av vapen eller hot av särskild hänsynslös eller farlig art utgör grovt olaga hot)

Beträffande olaga förföljelse (4 kap. 4 b § BrB) kan sägas följande: Det förutsätts att man begått flera brottsliga gärningar för att brottet ska göra sig gällande, och därför kommer det inte aktualiseras i ditt fall (så som du formulerat frågan såklart). Dessutom ska flera brott utgjort en upprepad kränkning av personens integritet, vilket inte heller kommer på fråga här (utifrån hur du formulerat frågan).

Sammanfattningsvis, huruvida ditt hot var brottsligt beror lite på hur du förmedlat det och i viss mån hur gärningsmannen har uppfattat det, men det kan ha utgjort en brottslig handling. Däremot uppfyller inte ditt handlande kraven för att vara olaga förföljelse. Om personen hotat dig vid andra tillfällen så är det bra att meddela polisen om detta.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1169)
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

Alla besvarade frågor (92182)