Olaga hot och förolämpning

FRÅGA
Hej.Jag har fått sms från min brors vännina.Hon hotar mig att och skriver:Jag lovar dig att jag skall bestämma att du skall förlora alla dina pengar.dessutom förolämpar mig grovt. Är det lagligt? Vad kan jag göra?Skall jag polisanmäla det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brotten som skulle kunna aktualiseras i detta fall är olaga hot och förolämpning. Jag kommer att gå igenom rekvisiten för varje brott och avslutningsvis rekommendera hur du ska gå vidare med ärendet.

Olaga hot

Brottet olaga hot regleras i (4 kap 5 § Brottsbalken, BrB). Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för bla. Egen egendom eller frihet eller frid döms för olaga hot. Det krävs för det första att din brors vän hotar dig med en brottslig gärning, t.ex. ett hot om misshandel eller skadegörelse. Du skriver att hon skrev "jag ska bestämma att du ska förlora alla dina pengar". Jag kan tolka det som att hon kan ha syftat på rån, stöld eller bedrägeri. Däremot kan man tolka meddelandet på andra sätt. Det krävs vidare att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Det innebär vad som typiskt sett blir följden av agerandet oavsett hennes syfte och det faktiska utfallet av hennes agerande. Det krävs vidare att hotet är allvarligt menat.

Hotet kan vara öppet och tydligt eller förtäckt hot. I och med att din brors vän inte direkt nämnde hur hon kommer göra så att du förlorar dina pengar, tolkar jag meddelandet som ett förtäckt hot. Det spelar vidare ingen roll om hon verkligen tänkte fullfölja hotet. Brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.

Det krävs även att hotet ska kunna tas på allvar av den som blir hotad, dvs du. Om du inte blev rädd alls av meddelandet kan det inte röra sig om olaga hot. Den som blir hotad ska känna allvarlig rädsla och hotet ska tas på allvar. Det krävs även att personen som hotar haft uppsåt till hotet. Det innebär att personen som hotar har för avsikt att hota och framkalla rädsla hos den hotade.

För att avgöra om något utgör olaga hot, måste omständigheterna i varje enskilt fall beaktas. Jag kan dock säga att hotet i din fråga kan räknas som ett olaga hot om det finns anledning att anta att din brors vän kommer att t.ex. stjäla eller råna dina pengar, dvs. hotar om en brottslig gärning. Men som ovan nämnts, kan meddelandet tolkas på olika sätt eftersom hon inte uttryckligen nämnde hur hon tänkte göra dig av med dina pengar.

Förolämpning

Brottet förolämpning regleras i (5 kap 3 § BrB). Som jag uppfattat din fråga så har din brors vän riktat meddelandet direkt till dig, därför kan det röra sig om förolämpning och inte förtal. för att dömas för förolämpning krävs det att någon riktar beskyllning eller nedsättande uttalande mot någon annan och att gärningen är ägnad att kränka den utsattes självkänsla eller värdighet. Det innebär att en förolämpning ska typiskt sett såra någon. Skällsord, öknamn och liknande kan klassas som förolämpningar. Det som är viktigt är inte bara att den som blivit förolämpad har känt sig kränkt, utan det krävs att yttrandet skett på ett sådant sett som generellt kan uppfattas som kränkande utifrån sociala normer.

Sammanfattning

Det är svårt för mig att ge ett exakt svar om huruvida din brors vän agerande varit brottsligt, på grund av bristande information. Det kan dock mycket väl röra sig om olaga hot och förolämpning. Därför rekommenderar jag att du vänder dig till polisen och gör en polisanmälan om du känner dig rädd och kränkt av hennes meddelande.

Är det något annat du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91198)