Olaga hot mot barn

Hej min fråga som följer är om man kan fällas för olagahot mot sin son genom att säga att man ska stänga ner han i jordkällaren då han har autism och lättutvecklingsstörning viket har lätt till att åklagaren väkt åtal om det ch om det finns något i paragrafen som säger vad man konkret inte får säga till ett barn

Lawline svarar

Hej.

För att det ska bli fråga om olaga hot föreskrivs i Brottsbalken (1962:700) kap. 4 § 5 att någon ska hota annan med brottslig gärning (exempelvis stänga in annan) vilket ska vara ägnat att (typiskt sätt räcka för att) framkalla allvarlig fruktan för personens säkerhet. 

I Sverige har åklagaren absolut åtalsplikt vilket betyder att åklagaren är skyldig att väcka åtal om han eller hon bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått det. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo