Olaga hot med ett indirekt hot

FRÅGA
Hejsan, det är såhär att jag och mina vänner var på fest i helgen och det hela urartade sig totalt, jag hoppar över detaljer och går direkt till saken. Min vän hade tappat sina nycklar och en tjej hade hittat dem och gick runt och frågade folk vems nycklar det var. När hon kommer till min vän får hon för sig att hon kaxar upp sig och vägrar ge tillbaka nycklarna. Det hela spårar och för att komma till saken så hörde folk hur den här tjejens pojkvän säger "Nästa gång är det inte bara nycklarna som ryker, utan hennes liv". Jag och min vän hade dock åkt hem då men det fanns flera kvar som hörde det och vi tolkar det som ett indirekt mordhot. Min fråga är om han skulle kunna straffas för det?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En person döms för olaga hot om han eller hon hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Det krävs att hotet är allvarligt menat för att vara brottslig. Vidare räcker det att hotet typiskt sett framkallar allvarlig fruktan, vilket innebär att den hotade, i det konkreta fallet, inte måste ha känt en sådan rädsla. Emellertid kan din inställning och uppfattning i det enskilda fallet ändå ha betydelse. Om du exempelvis inte blir rädd därför att du vet att hotet inte är allvarligt menat eller därför att du ställer dig likgiltig till hotet eller därför att du enkelt kan avstyra hotets förverkligande, är kraven för olaga hot inte uppfyllda. Vidare krävs, för att olaga hot ska föreligga, att hotet har kommit till den hotades kännedom.

Givetvis är det allvarligt att hota någon om livet, men fråga är i vilket sammanhang detta skett. Om personen som mottog hotet, i ditt fall, känt, eller typiskt sett borde känt, en allvarlig fruktan, hade det kunnat vara fråga om olaga hot, men förmodligen kände den personen ingen allvarlig rädsla för detta indirekta hot. Det torde även vara svårt att hävda att killens hot var allvarligt menat i den sinnesstämningen som då rådde. Det torde härav vara svårt att försöka få in killens agerande under bestämmelsen för olaga hot.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1164)
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
2021-04-29 Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?
2021-04-29 Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

Alla besvarade frågor (92043)