Olaga hot inom äktenskap

FRÅGA
får man i ett äktenskap förolämpa och hota sin part till livet t.ex "jag skall döda dig" eller "jag vill bara hacka dig i småbitar" ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att hota en annan person kan omfattas av brottet olaga hot som finns i 4 kap 5 § brottsbalken, BrB (här). För att brottet olaga hot ska föreligga krävs att gärningsmannen hotar någon annan med vapen, eller hotar annan med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Hotet måste vara allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information.

Om den hotade inte bryr sig om hotet eller vet kan skydda sig själv genom att avstyra det utgör det inget olaga hot. I ett rättsfall från 2002 (här), fann inte hovrätten att dödshot som en man uttalat till en kvinna utgjorde olaga hot, med hänvisning till att mannen ej ansågs ha haft möjlighet att sätta hotelserna i verk.

Man gör ingen särskild bedömning för att personerna ifråga lever inom ett äktenskap eller inte. Däremot har relationen betydelse för grov fridskränkning/kvinnofridskränkning vid upprepade hot och liknande, se 4 kap 4a § BrB (här). Man gör dock ingen lindrigare bedömning för att personerna ifråga är gifta med varandra.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (878)
2020-01-27 Ofredande på sociala medier?
2020-01-27 Kan upprepande telefonsamtal anmälas som ofredande?
2020-01-23 Filma mobbing som bevismaterial
2020-01-22 Hur lång tid efteråt kan jag anmäla någon för olaga hot?

Alla besvarade frågor (76600)