Olaga hot genom tredje man

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att uttrycka sympati och beundran gällande halshuggningen av den franska läraren inför en ANNAN lärare? Utöver det så säger man: Så går det när man inte gör sitt jobb ordentligt. Låt det här bli en varning!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga

Uttalandet skulle kunna utgöra olaga hot enligt 4 kap 5 § Brb. Nedan kommer jag att redogöra för vad som krävs för straffansvar.

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot. För straffansvar krävs vidare att att hotet kommer till den hotades kännedom. Hotet behöver inte vara direkt riktat mot den som hotas utan kan lämnas till tredje man, men det förutsätter att hotet genom dennes förmedling kommer till den hotades kännedom. Det ska även vara gärningsmannens uppsåt att hotet förmedlas vidare.

Om den andra läraren i ditt fall skulle föra vidare detta till den lärare hotet avser, så kan det alltså stadga straffansvar. Ett sådant uttalande kan sägas vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1179)
2021-06-20 Är det straffbart att fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?
2021-06-19 Bli fotograferad på sin egen tomt
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (93238)