Olaga hot från närstående

FRÅGA
Hej jag har en liten fråga som vill fråga. Jag har 4 barn men deras mormor o farfar för min sida har hotat mig o jag har sagt att detta är inte så tillämpligt men ova sätt så dom futvararaned hotar att döda mig o hotar med rätten o deras rättigheter att träffa barnbarnen har försökt att inte bryr sig men vad sak göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För det första kan nämnas att barnens mormor och morfar inte har någon rätt att umgås med barnen. Det är du och barnens far som vårdnadshavare som bestämmer vilka barnen ska umgås med. Barnen har endast som utgångspunkt rätt att träffa den andra föräldern, jfr föräldrabalken 6 kap 2a§.

Hoten om att döda dig är olaga hot enligt brottsbalken 4 kap 5§, eftersom de hotar med en brottslig gärning (att döda) och att hoten tycks få dig att känna allvarlig fruktan. Det kan till och med vara fråga om grov fridskränkning enligt 4 kap 4a§ st 1 eller eventuellt olaga förföljelse enligt 4 kap 4b§ p 3 om hoten har upprepats.

Länk till brottsbalken hittar du här

Din situation är besvärlig eftersom det kan kännas svårt och jobbigt att polisanmäla sina egna föräldrar. Men om de uttalar allvarliga hot om att döda dig är det en polisanmälan du bör göra.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1022)
2020-09-28 Får jag spela in ett samtal utan att den andre personen vet om det?
2020-09-28 Läsa och svara på flickvännens meddelanden - olagligt?
2020-09-28 Är det olagligt att hota om polisanmälan?
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning

Alla besvarade frågor (84485)