Olaga hot enligt BrB 4:5

FRÅGA
Hejsan! Det va så att jag och mina tjejkompisar ville bara se hur långt kommer en kille gå med sitt beteende,han skrev till oss alla,så en tjej kompis gick med på att svara på honom o låsas att hon är intresserad. Men sen märkte hon att killen är inte riktig frisk då blockade hon honom överallt. Nu skrev han till henne via viber först snällt när han fick ingen svar tillbaka började han hota att hon kommer få Problem med sin pojkvän och skicka allt till honom. Hon har skrivit att hon vill inte ha nåt att göra med honom men ändå försätter han.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Enligt Brottsbalken (BrB) 4:5 ska den som hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annan säkerhet till person eller egendom, dömas för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Bestämmelsen avser främst att bereda skydd mot vissa angrepp på enskild persons känsla av trygghet till person och egendom.

Brottet förekommer i två svårighetsgrader; olaga hot och olaga hot som är grovt. Med hot om brottslig gärning förstås en gärning som av en annan person uppfattas som ett påstående om att brottet kommer att utföras, om personen som blir hotad t.ex. inte gör något på ett visst sätt som gärningsmannen vill att den hotande ska göra.

Hotet behöver inte vara objektivt farligt. Att killen som ni har skrivit med inte avser att eller inte kan fullfölja sitt hot kan dock påverka straffvärdet, men för ansvar krävs endast att hotet är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för att en viss gärning ska utföras. Härmed avses en riskbedömning utifrån din tjejkompis synpunkt. Hotet kan även avse åtgärder riktade mot tredje man, t.ex. en nära anhörig till den hotade (som i ditt fall är din tjejkompis pojkvän). Din tjejkompis eller hennes kille behöver inte bli rädda i det konkreta fallet men hennes/hans inställning är ändå av stor betydelse. Om de inte blir rädda eftersom de vet att de kan avstyra hotets förverkligande, är hotet enligt förarbetena, inte ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade. Om det däremot framkallar fruktan hos dem, vilket verkar framgå i din beskrivning, är det av betydelse och då kan bestämmelsen om olaga hot aktualiseras.

Omständigheter av betydelse för bedömningen av huruvida olaga hot är att anse som grovt brott, är enligt förarbetena, hotets innebörd och hur akut det framstår. Det framgår vidare att i bedömningen beaktas även om hotet riktas mot någon i särskild skyddslös ställning, om det är fråga om upprepade allvarlig hot och att gärningsmannen på annat sätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

I ert fall verkar det som att hotet har pågått under längre tid och att han som hotar, har använt andra sätt för att höra av sig till din tjejkompis, trots att hon har blockat honom. Han har även hotat med att din tjejkompis kan få problem med sin pojkvän. Detta talar för att bestämmelsen om olaga hot kan aktualiseras. Om din tjejkompis och hennes pojkvän tycker att dessa hot framstår som obehagliga/de blir rädda, rekommenderar jag att ni gör en polisanmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänligen

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll