Olaga hot enligt 4:5 BrB

FRÅGA
Det är en person som säger till mig att dra åt helvete flera gånger, kan det utgöra ett brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet som aktualiseras är olaga hot, 4 kap. 5 § Brottsbalken.

"Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

Hur den hotade (du) uppfattar hotet spelar roll för om brott har begåtts. Om den hotade till exempel inte blir rädd eller inte tror att hotet är allvarligt menat och inte känner "allvarlig fruktan för egen säkerhet", är sannolikheten stor att inget brott begåtts.

Risken för att bli åtalad för detta och fälld för olaga hot för att be någon att dra åt helvete är liten. Uttrycket kan uppfattas som hotfullt, men det är inget hot med skada eller att man ska utföra en brottslig gärning.

Om du har fler frågor så är du varmt välkomen att återvända hos oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1149)
2021-04-20 Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?
2021-04-20 Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning

Alla besvarade frågor (91353)