Olaga hot eller inte

FRÅGA
Om någon säger till mig: "Talar du med mina barn kommer jag att slå dig." Är det olaga hot?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken och innebär att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.

Eftersom det är en brottslig gärning att slå någon så är det uppfyllt i detta fall. Det ska även vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan och det är tillräckligt att hotet ska ha varit ägnat att framkalla sådan allvarlig fruktan. Det är alltså inte nödvändigt att det objektivt sett ska ha förelegat anledning att befara att hotet skulle verkställas. Vid bedömningen av om hotet varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan kan hänsyn tas, förutom till vad hotet i sig innebär, till gärningsmannens farlighet och även parternas relation till varandra kan påverka bedömningen.

Detta skulle alltså kunna vara ett fall av olaga hot, men man gör en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och det är i slutändan en domstol som gör denna bedömning. Men om du och denna person inte använder detta språkbruk i normalt tal mellan er så talar det för att detta uttalande utgör olaga hot.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95739)