Olaga hot eller inte

Om någon säger till mig: "Talar du med mina barn kommer jag att slå dig." Är det olaga hot?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken och innebär att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.

Eftersom det är en brottslig gärning att slå någon så är det uppfyllt i detta fall. Det ska även vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan och det är tillräckligt att hotet ska ha varit ägnat att framkalla sådan allvarlig fruktan. Det är alltså inte nödvändigt att det objektivt sett ska ha förelegat anledning att befara att hotet skulle verkställas. Vid bedömningen av om hotet varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan kan hänsyn tas, förutom till vad hotet i sig innebär, till gärningsmannens farlighet och även parternas relation till varandra kan påverka bedömningen.

Detta skulle alltså kunna vara ett fall av olaga hot, men man gör en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och det är i slutändan en domstol som gör denna bedömning. Men om du och denna person inte använder detta språkbruk i normalt tal mellan er så talar det för att detta uttalande utgör olaga hot.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”