Olaga hot att hålla i en sten?

Om man har blivit inparkerad där personen står 10cm ifrån ens förardörr och personen inte kommer ner för att flytta bilen. Om man då sätter en sten framför hens bil samt håller en sten för att man vet att personen ser och för att personen ska komma och flytta sin bil. När man då lyckats vinka på personen så att hen kommer ner och man då plockar bort stenen framför bilen och den man håller i. Kan man då fällas för olaga hot trots att det är den andra personen som medvetet parkerat för att försvåra förflyttningen av min och att man lagt bort stenarna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du menar att stenen personen håller i handen skulle vara något slags hot om att använda stenen i våldsamt syfte mot personen som parkerat in bilen. Utifrån informationen i din fråga är det svårt att göra en bedömning av om agerandet skulle klassas som olaga hot. Att hålla en sten kan utgöra hot om brottslig gärning då ett hot inte behöver vara uttalat, precis som det utgör ett hot att lyfta ett vapen mot någon.Om situationen är sådan att hållandet av stenen uppfattas som hotfullt och personen som hotet riktas mot känner allvarlig rädsla för sin egen säkerhet så kan agerandet eventuellt utgöra olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Det beror på omständigheterna i situationen, bland annat hur personen som håller i stenen agerar i övrigt.

För att sammanfatta: Att hålla i en sten kan utgöra olaga hot, det krävs en helhetsbedömning av situationen för att avgöra det. Att personen som utsätts för hotet parkerat in en annan bil påverkar inte bedömningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar

Ida TylhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”