Olaga hot?

FRÅGA
Hej, det var någon som skrev "du ska få ångra detta". Om jag anmäler han, kommer han bli dömd för olaga hot?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet olaga hot regleras i 4 kap. 5 § Brottsbalken.

Bestämmelsen riktar sig mot den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.

Det betyder alltså att det krävs att hotet handlar om en brottslig gärning till exempel ett hot om misshandel, grovt hemfridsbrott eller mord. "Jag ska döda dig" är ett tydligt exempel eftersom det är brottsligt att döda en annan människa. Det spelar dock ingen roll om gärningsmannen har för avsikt att fullfölja hotet.

Bedömningen görs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Man fäster vikt vid hur den hotade har uppfattat situationen. Det förutsätts att hotet "är ägnat att hos offret framkalla en allvarlig fruktan." Det krävs alltså inte att den hotade verkligen blir rädd men det utesluter sådana fall då det för den hotade varit uppenbart att hotet inte kunde vara allvarligt menat.

I ditt fall rör det sig inte om ett hot om brottslig gärning varför det inte kommer att bedömas som olaga hot.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91198)