Olaga hot?

FRÅGA
Hej. En väninna har på sms skickat: "Du kommer att råka illa ut" efter flera aggressiva andra meddelande från henne då jag inte har svarat när hon ringt, sms:at osv. Hon är psykiskt sjuk och har missbruksproblem. Hon utser mig till syndabock efter att hon utsatt sin kollega för våld på deras arbetsplats. Jag var den som pratade med hennes chef om missbruket. Hon är oförskämd och säger att jag skall betala hennes svindyra advokatkostnader osv. Hon är helt fixerad vid mig. I nästa stund ber hon mig via sms dra åt helvete. Vad kan jag göra?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Rent juridiskt kan det vara fråga om olaga hot från din väninna (se BrB 4 kap. 5§). För att det ska vara uppfyllt krävs att det handlar om ett hot om brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person.

Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena och görs utifrån hur situationen framstått från den hotades synpunkt, d.v.s. utifrån din synpunkt. Av betydelse är bl.a. vilka åtgärder som avses med hotet, sättet på vilket hotet uttalas, parternas relation till varandra, hur gärningsmannen agerar i övrigt och vad den hotade känner till om gärningsmannens agerande sedan tidigare. Det bör normalt krävas att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt. Gärningsmannens avsikter att verkställa hotet saknar betydelse för straffbarheten. Ett fall där domstolen inte ansåg att ett dödshot var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person är RH 2002:6. Det är dock svårt att säga hur domstolen skulle bedöma omständigheterna i ditt fall utan närmare detaljer.

Det du kan göra förutom att tala med arbetsgivaren (som har stort ansvar för rehabilitering av missbruk) är såklart att polisanmäla. Om ni är väninnor har du kanske även möjlighet att ta kontakt med anhöriga till henne eller direkt med sjukvården. Vissa psykiska sjukdomar kan behöva akut vård, både för att ingen person ska bli skadad eller för att förhindra att personen i fråga ska få bestående skador.

Hoppas du fått svar på din fråga och att situationen reder ut sig!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå46 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 20:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (813)
2019-09-14 Olovligen befinna sig i annans trädgård
2019-09-07 Vägrar logga ut från konto på laptop, åtgärder?
2019-09-03 Jag blir hotad av mannen som är pappa till mitt ofödda barn, vad ska jag göra?
2019-09-02 Vad innebär brottet "grov fridskränkning"?

Alla besvarade frågor (72997)