Olaga hot?

FRÅGA
Hej. Om jag blir hotad att akta min rygg på gatorna, att jag kommer bli misshandland när jag minst anar det. Vad är det för brott? Kan jag polisanmäla nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott och påföljder finns i brottsbalken. Att uttrycka sådant som du anger i din fråga kan betraktas som ett olaga hot. I 4 kap. 5 § brottsbalken föreskrivs att den som hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Straffansvar för olaga hot förutsätter att det har varit fråga om hot om en brottslig gärning, exempelvis misshandel. Det krävs också att hotet varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för dennes eller annans säkerhet till person eller egendom. Detta innebär att det inte förutsätts att den som blir hotad verkligen har känt fruktan, utan det räcker med att hotet var av sådan karaktär att man normalt sätt skulle känna fruktan.

Den handling du beskriver kan med sannolikhet alltså utgöra ett olaga hot. Om man upplever att man att man blivit utsatt för ett brott är det viktigt att kontakta Polisen och göra en anmälan.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll