Olaga hot, 4 kap. 5 § BrB

FRÅGA
Jag gick in på min sons skolgård och skällde ut en klasskamrat till honom som trakasserat och mobbat honom. Jag sa att om något liknande sker igen ska jag säga till min son att slå honom allt vad han orkar. Har jag gjort mig skyldig till ett brått? Mvh Joakim
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det brott det kan bli tal om är olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Brottet beskrivs som att någon "hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Det krävs alltså dels att själva hotet ska gälla hot om brottslig gärning, exempelvis misshandel, vilket i det här fallet är uppfyllt.

Även om hotet inte gäller att du skulle begå misshandeln fysiskt skulle en person som ber en annan att utföra en misshandel antingen dömas för gärningen tillsammans med den andra i enlighet med principen om gärningsmannaskap eller dömas för medhjälp alternativt anstiftan till gärningen. I och med att det i det här fallet rör din son skulle du sannolikt anses ha begått misshandeln genom att be honom slå någon annan.

Det spelar inte heller ingen roll om den som hotar inte avsett att fullfölja det som hotas med. Brottet fullbordas genom att hotet uttrycks.

Det krävs också att hotet måste kunna tas på allvar av den som blir hotad. Det måste kunna antas att personen känner allvarlig fruktan av hotet. Det krävs däremot inte att personen faktiskt blivit rädd utan det som krävs är att man kan anta att personen i situationen skulle kunna blivit rädd av uttalandet. I det här fallet verkar det vara någon som ser sig som överlägsen, men kanske inte gentemot dig som säger hotet.

Det kan alltså i det här fallet vara tal om olaga hot.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96471)