Olaga hot?

Hej,

Förra året träffade min tjej en kille från hennes jobb under två månader, vilket sedan rann ut i sanden innan hon träffade mig. Under hela hösten trakasserade han sedan henne med sms, samtal och meddelanden på jobbets interna nät. I januari är de båda på samma företagsfest samtidigt som jag är ute med mina vänner. På väg hem går jag för att möta upp min flickvän och ser då hur denna kille står och är väldigt högljudd och gestikulerar mot min tjej. Jag går då fram till honom och tar tag i hans arm samtidigt som jag frågar vad han håller på med, då slår han mig rakt i ansiktet varpå jag börjar blöda kraftigt näsblod. En polisanmälan upprättades men ärendet lades ner hos polisen.

Efter detta hoppades vi att han skulle sluta, då han flera gånger lovade detta då min flickvän konfronterade honom. Men för ett par dagar sedan mottog min flickvän ett sms där han bokstavligen skriver "Jag kmr döda honom". Går det att anmäla detta för olaga hot och tror ni att det finns grund för att han ska kunna bli dömd? Vad är den generella bedömningen kring liknande situationer? Jag känner mig självklart orolig, även om jag tror att det hela beror på att han mår väldigt psykiskt dåligt och att det egentligen kanske är tomma hot.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det brott som blir aktuellt i detta fall är precis som du själv skriver olaga hot, vilket regleras i 4 kap 5 § Brottsbalken. Förutsättningarna för att någon ska kunna dömas till ansvar för olaga hot är att personen ska ha 1) hotat med brottslig gärning 2) på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin egen eller annans säkerhet.

I ditt fall är det din flickvän som mottagit hotet, men om killen som skickade sms:et räknat med att hon skulle vidarebefordra detta till dig (vilket man kan anse ganska rimligt) är hotet även riktat till dig. Ansvar för olaga hot kan alltså komma i fråga också då hotet har kommit till den hotades kännedom genom förmedling av en tredje person.

Eftersom killen som skickat sms:et har hotat med att döda dig råder det ingen tvekan om att han har hotat med en brottslig gärning (Mord, som du hittar i 3 kap 1 § Brottsbalken).

När det gäller hotet behöver det inte vara objektivt farligt, det räcker att det är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den som blir hotad. Detta innebär att det inte spelar någon roll huruvida personen faktiskt tänkt genomföra hotet utan man ska i bedömningen utgå ifrån hur den hotade personen upplevde det. Om du inte blev rädd för att du inte tror att hotet är allvarligt menat är hotet alltså inte ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dig och inget brott har då begåtts. Det är dock svårt för mig att veta exakt hur du upplevde situationen och därför även svårt att säga hur en domstol skulle resonera i frågan.

Till sist måste även gärningsmannen ha uppsåt till alla förutsättningarna som nämnts ovan, vilket innebär att han måste alltså ha förstått dels att han hotade om en brottslig gärning, dels att den var ägnad att framkalla allvarlig fruktan hos dig.

Sammanfattningsvis har alltså killen som skickat sms:et hotat dig med en brottslig gärning, och om detta har framkallat allvarlig fruktan hos dig och om killen haft uppsåt till detta uppfylls kraven för olaga hot. För att besvara din fråga så kan du absolut göra en polisanmälan om olaga hot, men då jag inte riktigt vet alla omständigheter vågar jag heller inte uttala mig om hur en domstol skulle döma i just ditt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”