Olaga hot?

FRÅGA
Jag har en gång om dagen försökt få kontakt med en person via e-mail och whatsapp.Han har förbjudit mig att alls skriva till honom. Jag har ej hotat eller använt fula ord. Nu hotar han att vidta obehagliga åtgärder. Finns det en risk för mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hur stor risken är för att du kommer att utsättas för något är inte något man kan svara på, det beror helt på hur personen är som har hotat dig och vad som har hänt och vad han skrivit till dig.

Det som situationen kan vara fråga om är att han har utsatt dig för olaga hot. Detta regleras i 4 kap 5 § Brottsbalken, BrB. För att brottet olaga hot ska föreligga krävs det att gärningsmannen hotar annan med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan. Det beror alltså vad personen har hotat dig med - det måste handla om en brottslig gärning för att det ska utgöra olaga hot.

För straffansvar krävs att hotet varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för dennes eller annans säkerhet till person eller egendom. Kravet på allvarlig fruktan innebär således en kvalificering av hotet vad gäller risken för dess förverkligande, dvs. om det framstått eller varit ägnat att framstå som allvarligt menat och att det finns risk att hotet kommer leda till verklighet.

Det är tillräckligt att hotet ska ha varit ägnat att framkalla sådan allvarlig fruktan. Det är alltså inte nödvändigt att det objektivt sett ska ha förelegat anledning att befara att hotet skulle verkställas. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till innehållet i hotet, vad hotet innebär och gärningsmannens farlighet.

Det är svårt för mig att bedöma om det föreligger ett olaga hot utifrån den korta beskrivningen av situationen som du angett i frågan, och det är på grund av samma anledning också svårt att säga om det finns någon risk för dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars kan du alltid ställa en fråga till eller vända dig till våra Express-tjänster där du får en mer grundlig bedömning och du får möjlighet att ställa en större fråga.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Nu är väl frågan här snarare huruvida frågeställaren har begått ofredande medelst ständig kontakt trots att hon blivit tillsagd att upphöra. Det kan ju också vara intressant att nämna att domstolar har funnit att hot med effekt 'gör du si mot mig så gör jag så' har befunnits inte vara olaga hot då personen har haft möjlighet att inte begå handlingen.
2016-10-09 22:47
Kommentera
Relaterat innehåll