Olaga frihetsberövande samt ofredande

FRÅGA
Tre 14-åriga killar går oberoende av varandra ungefär samtidigt in i en föreningslokal. En av killarna stjäl ett par skor. De andra två killarna uppmanar honom att lämna tillbaka skorna, vilket han inte gör.Två bekanta killar har utfört en liknande handling dagen innan på en annan plats.En vuxen föreningsmedlem hör en grupp tonåringar prata om de båda stölderna. Den vuxna föreningsmedlemmen tar en av de oskyldiga 14-åringen åt sidan. 14-åringen känner inte personen i fråga. Den vuxne agerar aggressivt och hotfullt. Han säger att han vill ha två namn (avseende handlingen dagen innan) annars kommer han inte att släppa honom därifrån. 14-åringen blir rädd och tvingas ange namnen, vilka han tillsammans med många andra känner till.Vad är ok? Hur får den vuxne agera? Vilka är 14-åringens rättigheter?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

En "vanlig" person har naturligtvis inga befogenheter att utreda brott, och kan förstås inte t.ex. "ta fast" någon för att pressa den på information. Jag kan inte hitta något stöd för att en vuxen som bara är medlem i samma förening som en 14-åring skulle ha rätt att göra på det här sättet, även om t.ex. föräldrar och lärare ibland anses ha rätt att "ta i med hårdhandskarna".

Agerandet kan utgöra olaga frihetsberövande, se 4 kap. 2 § Brottsbalken. Ett olaga frihetsberövande behöver inte bestå i att man låser in eller binder fast någon, utan det kan bestå av nästan vad som helst som leder till att någon inte kan eller vågar förflytta sig så länge som frihetsberövandet inte är alltför kortvarigt. Förmodligen är även det sätt på vilket 14-åringen hållits kvar i detta fall ett olaga frihetsberövande, eftersom det kan sägas ha varit med en typ av tvång. Det krävs dock att det har pågått en stund och att den vuxne måste ha kunnat tas på allvar. Hur som helst måste frihetsberövandet betraktas som mindre grovt, men ett brott kan det fortfarande vara.

I vilket fall som helst kan även ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken) aktualiseras. Överlag talar det faktum att 14-åringen inte kände den vuxne för att situationen skall betraktas hårdare. Om det måste ha upplevts som en typ av tvång och mycket obehagligt när 14-åringen togs åt sidan och om han hölls kvar aggressivt beteende får ofredande sägas ha inträffat. Om den vuxne t.ex. greppade tag i 14-åringens arm eller kläder när han drogs åt sidan eller vid något annat tillfälle under händelsen kan även det tala för ofredande.

Oavsett vilket, kan händelsen polisanmälas. Om detta skulle gå vidare till rättegång, kan 14-åringen även ha rätt till skadestånd. I de flesta fall är åklagaren skyldig att driva skadeståndstalan åt offret.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84374)