Olaga frihetsberövande eller ofredande?

I telefonsamtal med Polisens kontaktcenter för Polisregion Väst uppgav jag idag att jag vill göra polisanmälan mot personer vilka fångar mig ibland genom att ställa sig runt mig,genom att trycka mig mot väggen eller genom att hota att de ska ta i min kropp om jag försöker förflytta mig,att de under tiden medans de hindrar mig att förflytta mig talar med mig emot min vilja och kallar ibland dessa samtal "LSS-rådgivning",säger att socialnämnd har skickat de för att tvinga mig utstå 9 § LSS-service. Jag uppgav till Polisen att jag vill att både de och socialnämnden som har skickat de ska bli häktade,åtalade och dömda till fängelse för detta olaga frihetsberövande så att de inte ska kunna fortsätta fånga mig och tvinga mig utstå någon rådgivning eller något annat.Jag uppgav även att jag inte har ansökt varken hos socialnämnd eller på andra ställen om rådgivning,att jag inte vill ha varken rådgivning eller personlig assistans eller någon annan typ av omsorg,vård,behandlingar eller hjälp.Polisen sade att det inte är olaga frihetsberövande,att brottsrubriceringen ska vara ofredande,att de ska bli misstänkta för brottet ofredande.Har Polisen rätt när Polisen säger att alla frihetsberövanden som har pågått kortare tid exempelvis några få minuter definieras som ofredande?Jag tror att det framgår klart av lagtexten att det inte är ofredande.Jag vet dock inte hur det ser ut med det i rättspraxis,hur domstolar har dömt i sådana fall tidigare,om domstolar tror att det är ofredande.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga frihetsberövande

Agerandet kan möjligen utgöra olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § brottsbalken). Olaga frihetsberövande behöver inte bestå av att man låser in eller binder fast någon, utan kan bestå av nästan vad som helst som leder till att någon inte kan eller vågar förflytta sig så länge som frihetsberövandet inte är alltför kortvarigt. Det krävs dock att det har pågått en stund. Polisen har alltså förmodligen rätt när de säger att det inte är olaga frihetsberövande. Jag kan emellertid inte uttala mig mer ingående, eftersom jag inte vet hur lång tid det är fråga om.

Ofredande

Ofredande regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken. I de fall en person upprepande gånger trakasseras, kan det utgöra ofredande. Det krävs inte alltid att man fysiskt antastar någon, utan ofredande utgörs även av annat hänsynslöst agerande.

Ofredande kan exempelvis bestå i att knuffa eller slita i någons kläder, telefonterrorisera någon eller spotta på någon. Fridskränkningen ska ha varit kännbar. Som exempel på ofredande anges i lagkommentaren att upprepade gånger komma med oönskad uppvaktning.

Sammanfattningsvis

Det är alltså svårt att närmare fastställa vilket brott du blivit utsatt för. Det är inte möjligt för min del att avgöra vilken grad av rädsla du kände vid dessa tillfällen.

Vänligen


Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo