Ökad hyra utan underrättelse

2020-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Min hyresvärd höjde min hyra utan att jag fick någon information. får de göra så?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring hyra regleras i jordabalken (JB)

Hyresvärden har en skyldighet att skriftligen underrätta dig om hyran höjs (12 kap. 54 § JB). Om du som hyresgäst inte godkänner den nya hyran, har hyresvärden rätt att ansöka om att öka hyran hos hyresnämnden. Hyresnämnden får då göra en bedömning om huruvida det nya hyresbeloppet är skäligt (12 kap. 55 § JB).

Jag skulle personligen rekommendera att du vänder dig till hyresnämnden och be dem se över ändringen av villkoren och göra en bedömning om huruvida höjningen är att anse som skälig eller inte.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?