Ohyra i lägenheten, kan jag få ersättning?

2020-03-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i en etta och har kök och sovrum i samma rum. Jag har haft råttor i lägenheten där dom krafsar och låter otroligt mycket vilket gör det obehagligt, framförallt då de väcker mig på natten och förstör min sömn. Jag har hört av mig till hyresvärdarna 5 gånger där de kontaktat Anticimex som kommit och kollat och sedan lagt ut råttfällor. Jag har varje gång sagt att det inte är i lägenheten utan i väggarna dom springer men dom har fortfarande inte löst det. Detta har nu pågått i snart ett år och jag har ju självklart inte mått bra av att bli väckt flera nätter i veckan. Dom har nu sagt att dom ska lösa det och gå upp på vinden, (vilket dom sa senast med).Kan jag på något sätt har rätt till ersättning och i så fall hur länge och hur mycket?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på frågan kommer att utgå från jordabalken (JB) som är den tillämpliga lagen på området.

Hyresvärden har en skyldighet att hålla lägenheten och tillhörande utrymmen i sådant skick att de är full brukbara för de avsedda ändamålen, se 12 kap 9 § 1 st JB och 12 kap. 15 § JB.

Att det finns råttor i lägenheten/ väggen är att betrakta som en skada eller brist i lägenheten, och hyresvärden har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyran, se 12 kap. 17 § JB. Du har rätt till att hyresvärden avhjälper felet. Det torde inte finnas en egentlig gräns för hur många gånger en hyresvärd avhjälper felet, utan bara att felet undanröjs, se 12 kap 11 § 2 st 1 p Utöver detta har du även rätt till en "skälig" nedsättning av hyran i enlighet med 12 kap 11 § 2 st 3 p. Vad som utgör en skälig nedsättning baseras på en helhetsbedömning och är inget jag kan svara på. Som huvudregel har du emellertid inte rätt till en retroaktiv reducering av hyran för de månader som du betalat utan protest. Ifall problemet kvarstår och blir av allvarligare art kan du även ha rätt att häva avtalet, se 12 kap 11 § 2 st 2 p. Det bör noteras att dessa åtgärder endast är tillämpliga om det inte är du som hyresgäst som är ansvarig för skadan. Du har en skyldighet att sköta om lägenheten och hålla den i ett bra skick, se 12 kap 16 §.

Hyresgästen rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans eller hennes försummelse. Det vill säga, har hyresvärden varit försumlig, kan hyresgästen ha rätt till ersättning. Hyresvärden behöver princip bara visa att råttorna inte beror på hans/hennes försumlighet att ta hand om lägenheten, se 12 kap 11 § 2 st 4 p. Som tidigare nämnt är det du som hyresgäst som har ett ansvar för att hålla en viss standard, av bland annat renlighet, i lägenheten. I detta fall kan det därför bli svårt att få skadestånd av hyresvärden.

Sammanfattningsvis kan sägas att hyresvärden har ett ansvar för att åtgärda problemen med råttorna, och att du har rätt till nedsättning av hyran för tiden det tar att åtgärda felet. För att ha en rätt till nedsättning av hyran måste du påtala detta för din hyresvärd. Att bara betala in hyran utan protest gör inte att du kan få tillbaka pengarna för hyran sedan trots att du egentligen haft rätt att få nedsatt hyra p.g.a. ohyran.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1922)
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet
2021-04-01 Vem ska betala för flyttstädning?

Alla besvarade frågor (91059)