Ohyra i hyresrätt

2021-06-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Vår lägenhet har ohyra i ett rum. Vi har ringt vår hyres förening som ringt vidare till företaget dom har avtal med som ska få bort skadedjur etc. Det företaget har varit här SJU gånger och besprutat rummet utan att något har hänt. När vi frågat om dom inte kan ringa Anticimex istället så kan dom inte det pga avtalet. Har levt 4 personer i ett enda rum då man inte kan använda rummet med krypen i. Kan vi ringa hit Anticimex själva och få vår hyresförening att betala för det? Dom har inte gjort något för att lösa problemet nu på 3 månader och vi orkar inte leva så här längre vill bara få problemet löst, men har inte råd att betala för Anticimex själva..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!

Ditt svar kommer att besvaras med hjälp av 12 kap Jordabalken (JB) eftersom du bor i en hyresrätt.

Hyresvärdens skyldigheter vid ohyra i hyresrätt.

Hyresvärden är skyldig att på tillträdesdagen och under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, 12 kap 9 § och 12 kap. 15 § JB. Ohyra som är till men för dig som hyresgäst anses vara en skada eller en brist i lägenheten, 12 kap 17 § JB. Exempel på ohyra är myror, kackerlackor eller tvestjärtar. Hyresvärden är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att få bort ohyran från lägenheten. Det gäller oavsett om det är på grund av dig som ohyran finns i lägenheten eller inte. Om det inte är du som har orsakat ohyran har du rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som du får för att utrota ohyran, 12 kap. 17 st. 2 § JB.

I ditt fall

I din situation har hyresvärden försökt att få bort ohyran men inte lyckats med det. Eftersom hyresvärden inte har avhjälpt bristen utan dröjsmål så har du möjlighet att säga upp hyresavtalet. Uppsägning får dock endast göras om bristen är av väsentlig betydelse. I ditt fall verkar bristen vara av väsentlig betydelse eftersom ni inte kan använda lägenheten på det sätt som ni brukar. Du har även rätt till skälig nedsättning av hyran under den tid som lägenheten är i bristfälligt skick, 12 kap. 11 § JB.

Sammanfattningsvis

Hyresvärden har alltså en skyldighet att hålla lägenheten i sådant skick så att ni kan använda den för avsett ändamål. Det är hyresvärdens ansvar att det inte finns ohyra i er lägenhet. Det du som hyresgäst kan göra i denna situation är att själv utrota ohyran med hjälp av Anticimex och därefter få ersättning för de kostnader du haft för att utrota ohyran, 12 kap. 17 st. 2 JB. Du kan även begära nedsättning av hyran för den tid som lägenheten varit i bristfälligt skick och du inte har kunnat använda den normalt. Ett ytterligare alternativ är att säga upp hyresavtalet om felet är väsentligt, 12 kap. 11 § JB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2079)
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

Alla besvarade frågor (96471)