FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB17/07/2019

Ogrundade orosanmälningar till socialtjänsten kan utgöra brott (förtal och falsk eller vårdslös tillvitelse)

Min brorsdotters fd man och hans nya sambo gör upprepade orosanmälningar till socialtjänsten. Både rörande henne men på senare tid har även jag blivit anmäld 4 gånger. Sedan årsskiftet ungefär. De har en pågående vårdnadstvist och jag är den enda som "orkar" stå upp för henne. Jag arbetar med barn och måste lämna registerutdrag till min arbetsgivare varje år. Kan jag göra något för att få stopp på anmälningarna som är helt ogrundade. De har hittills aldrig gått till en polisanmälan så att jag har haft en möjlighet att få försvara mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser om din fråga hittar vi i Brottsbalken (BrB).

Förtal och falsk eller vårdslös tillvitelse
Vad jag kan utläsa av de ogrundade orosanmälningarna är att de kan utgöra två brott enligt brottsbalken - falsk eller vårdslös tillvitelse och förtal. Jag ska därför beskriva brotten var och en för sig här nedan.

Förtal är när någon utepekar dig som klandervärd eller brottslig i ditt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktining, 5 kap. 1 § BrB. Straffet för detta brott är böter.

Utifrån min bedömning skulle din brorsdotters före detta man och hans sambo genom dessa fyra orosanmälningar ha kunnat göra sig skyldiga till förtal om det är så att de inte har haft någon anledning att befara att de lämnade uppgifterna har varit sanna. I annat fall har inget brott begåtts.

Problemet med att polisanmäla någon för just förtal är att det inte är ett brott som ligger under allmänt åtal vilket innebär att det endast får ske åtal av målsäganden och ingen allmän åklagare. Detta betyder att en domstolsprocess i målet kommer ske av dig som målsägande och inte av en åklagare. Det kan dock väckas allmänt åtal i undantagsfall då det är påkallat ur allmän synpunkt grundat på särskilda skäl. Dessa särskilda skäl skulle kunna vara att man vill förhindra en spridning av särskilt klandervärda uppgifter som skulle riskera målsägandens sociala existens. Vad jag kan utläsa av din beskrivning föreligger inga sådana särskilda skäl, varför du skulle bli tvungen att föra åtalet själv, 5 kap. 5 § BrB.

Falsk eller vårdslös tillvitelse är när någon hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet (socialtjänsten i ditt fall) tillvitar dig en brottslig gärning, påstår besvärande omständigheter eller förnekar friande eller mildrande omständighet. För detta brott döms man för fängelse i högst två år, eller om brottet är milt till böter eller fängelse i max sex månader, 15 kap. 7 § BrB.

När jag gör min bedömning av det du har beskrivit skulle det kunna röra sig om falsk eller vårdslös tillvitelse eftersom socialtjänsten är en myndighet som är skyldiga att utreda anmälan som de har gjort. För att ett fullbordat brott ska anses vara gjort krävs det egentligen bara att din brorsdotters före detta man och sambo har talat illa om dig inför socialtjänsten, som i sin tur har noterat uppgiften i syfte att utreda den. För detta brott föreligger allmänt åtal, vilket innebär att en åklagare i så fall kommer åtala dem för brottet.

Råd och avslutning
Mitt råd till dig är att göra en polisanmälan om de ogrundade orosanmälningarna som har gjorts mot dig hos socialtjänsten och var även noga med att dessa anmälningar, om de fotsätter, skulle kunna påkalla problematik i förhållande till ditt arbete då du arbetar med barn. Det brott jag anser att du skulle ha bäst framgång med vore falsk eller vårdslös tillvitelse beroende på om din brorsdotters före detta man och sambo har varit vårdslösa i sina anklagelser eller om de har handlat i uppsåt att skada dig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?