Ogiltighetsgrunder vid avtalsingående

2016-02-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Nämn tre orsaker som alltid gör ett avtal ogiltigt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring avtal och dess giltighet finns i avtalslagen, (AvtL). I lagens tredje avdelning regleras vilka grunder som utgör ett ogiltigt avtalsingående.

Tre förhållanden som utgör grund för ogiltighet är: råntvång, där person genom våld eller hot om våld tvingat part att ingå rättshandling - avtal, se 28 § AvtL, svek, någon avsiktligen har vilselett den andra avtalsparten vad gäller information eller uppgifter i avtalet, se 30§ AvtL och ocker, där någon har nyttjat motparts trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att betinga sig förmåner till ett billigt pris, se 31 § AvtL. Det ska röra sig om ett uppenbart missförhållande mellan förmånen och det utbetalade vederlaget. Ocker-grunden ska tillämpas restriktivt.

Att säga att ett avtal alltid blir ogiltigt med grund i ovan nämnda bestämmelser är fel att säga. Det krävs alltid en utredning i varje enskilt fall, där det inte sällan blir en fråga om bevisföring. Du måste kunna bevisa att någon av ogiltighetsgrunderna förelåg vid avtalsingåendet för att också kunna hävda att det gått till på ett ogiltigt sätt.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Har du andra frågor är det bara att återkomma så ska vi hjälpa dig.

Ha en bra dag!
vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (321)
2020-11-24 Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?
2020-11-21 Vad händer om jag blir lurad att ingå avtal?
2020-11-21 Får man sälja ett Playstation 5 för dubbla priset?
2020-11-17 Kan ett fastighetsköp hävas om en part haft bristande omdömesförmåga?

Alla besvarade frågor (86500)