FrågaAVTALSRÄTTAvtals ogiltighet12/02/2016

Ogiltighetsgrunder vid avtalsingående

Nämn tre orsaker som alltid gör ett avtal ogiltigt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring avtal och dess giltighet finns i avtalslagen, (AvtL). I lagens tredje avdelning regleras vilka grunder som utgör ett ogiltigt avtalsingående.

Tre förhållanden som utgör grund för ogiltighet är: råntvång, där person genom våld eller hot om våld tvingat part att ingå rättshandling - avtal, se 28 § AvtL, svek, någon avsiktligen har vilselett den andra avtalsparten vad gäller information eller uppgifter i avtalet, se 30§ AvtL och ocker, där någon har nyttjat motparts trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att betinga sig förmåner till ett billigt pris, se 31 § AvtL. Det ska röra sig om ett uppenbart missförhållande mellan förmånen och det utbetalade vederlaget. Ocker-grunden ska tillämpas restriktivt.

Att säga att ett avtal alltid blir ogiltigt med grund i ovan nämnda bestämmelser är fel att säga. Det krävs alltid en utredning i varje enskilt fall, där det inte sällan blir en fråga om bevisföring. Du måste kunna bevisa att någon av ogiltighetsgrunderna förelåg vid avtalsingåendet för att också kunna hävda att det gått till på ett ogiltigt sätt.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Har du andra frågor är det bara att återkomma så ska vi hjälpa dig.

Ha en bra dag!
vänligen,

Anna PieschlRådgivare
Hittade du inte det du sökte?