Ogiltighetsgrunder för avtal

Hej, jag har en fråga angående en försäljning av ett familjeföretag där det är människor som sålt, vid påskrift av köpet var den ena människan i kris, vilket konstaterades ca 3-4 dagar efteråt av läkare, depression, ångest och utmattning löd läkarens uttalande

Finns det något sätt att häva köpet, då den människan idag ser saker där de pressats på sätt som kanske inte varit okej och att det kan ha varit att utnyttja den psykiska belastningen. Betoning att de andra två både ätit psykofarmaka och gått hos psykolog båda för depression och manodepressivitet.

Förstår att frågan inte har några enkla svar men detta är en början för att se om det skulle finnas någon ide med att gå vidare.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att ett juridiskt bindande avtal ska kunna frångås krävs att det finns någon grund för ogiltighet. Dessa ogiltighetsgrunder hittas i Avtalslagen 3 kap. Den ogiltighetsgrund som kan vara aktuell i detta fall är ocker som stadgas i 31 §. Enligt detta lagrum är en rättshandling (ett avtal) ogiltigt om någon har använt sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställing. Det krävs vidare att prestationer står i uppenbart missförhållande till varandra.

En annan möjlighet är 36 § AvtL som kallas för generalklausulen. Enligt detta stadgande kan ett avtal jämkas eller helt ogiltigförklaras om en domstol vid en helhetsbedömning finner att avtalet är oskäligt. Regeln tillämpas restriktivt och i praxis kan man hitta exempel på vilka omständigheter som kan medföra att ett avtal anses oskäligt.

Sammanfattningsvis finns det alltså potentiellt möjlighet att få ett giltigt avtal hävt i den situation som du beskriver.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”