Ogiltighetsförklaring av gåvobrev pga demens

2017-10-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min far och bror har fått min moder till att skriva under ett gåvobrev som tillskansar min broder deras fastighet. Min mor har en demenssjukdom och min far och bror har troligen lurat henne till att skriva på gåvobrevet. Min mor inte kommer ihåg detta och säger att hon aldrig skulle särskilja på sina barn på detta sätt. Finns det något jag kan göra för att få gåvobrevet ogiltighets förklarat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett gåvobrev är ett typ av avtal och därmed så gäller avtalslagens regler om ogiltighet (du kan hitta avtalslagen här). Ett gåvobrev/avtal som skrivits under påverkan av psykisk störning kan även ogiltigförklaras med grund i lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning (du hittat den här). Demenssjukdom anses vara en psykisk störning, men det faktum att någon är dement betyder inte i sig att man inte kan skriva under ett gåvobrev, men det kan ogiltigförklaras om det går att visa att personen inte förstod innebörden av sitt handlande.

Dels finns regel mot ocker (31 § avtalslagen). Det kan utgöra ocker om gåvotagaren utnyttjar gåvogivarens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig själv förmåner. Om din mor inte förstod vad hon skrev under så skulle det kunna vara en omständighet som talar för att gåvobrevet skulle kunna ogiltighetsförklaras på grund av ocker om din bror förstod att din mor inte visste vad hon skrev under och han utnyttjande detta faktum.

En annan grund för ogiltighet kan vara 36 § avtalslagen som ger generellt utrymme att jämka avtalsvillkor som är oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det faktum att din mor lider av demenssjukdom och därmed kanske inte förstått vad hon skrivit under skulle kunna utgöra sådan omständighet.

För att dessa argument ska vinna framgång i en rättslig tvist i domstol så krävs det också att det går att bevisa att omständigheterna är sådana som du påstår. Om du vill att en av våra verksamma jurister ska titta närmare på om du har goda chanser att driva en sådan process så går det att boka tid med en jurist via den här länken.

Jag kan också nämna att när föräldrar ger sina barn (stora) gåvor under sin livstid så är huvudregeln att det ska ses som förskott på arv (om inte annan avsikt går att bevisa), vilket betyder att gåvan ska avräknas från gåvotagarens arvslott vid arvsskiftet (se 6 kap. 1 § ärvdabalken).

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97581)