Ogiltighet för avtal som ingåtts av minderårig

Hej

Min sons mamma tecknade ett 36 månaders (!) avtal på ett lokalt gym åt honom när han var 17 år. Han ville egentligen inte träna där eftersom hans vänner tränar på annat gym och definitivt inte 36 månader men eftersom hon tränade där blev det så. Nu sitter han fast i ett avtal som enligt Gym & Motion inte kan avbrytas och han tvingas att betala 400 kronor i månaden i ytterligare drygt 2 år för något som han inte vill ha och som han inte själv har tecknat avtal för.

Är detta lagligt eller kan han "komma ur" avtalet med stöd av lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den som är under 18 år är omyndig och kan som huvudregel inte ingå giltiga avtal utan det är oftast föräldrarna som har behörighet att ingå avtal för den omyndiges räkning i egenskap av barnets förmyndare. Föräldrarna får dock inte i den omyndiges namn ingå avtal som innebär att den omyndige sätts i skuld, utan överförmyndarens samtycke (Föräldrabalken 13 kap 12 §). Sådana avtal kan vara t ex telefonabonnemang, och rimligtvis även ett gymkort som betalas med en avgift varje månad.

Har ett sådant avtal ingåtts utan överförmyndarens samtycke är det som huvudregel ogiltigt (om inte överförmyndarens samtycke inhämtas i efterhand) och den omyndige har rätt att frånträda avtalet så länge det inte fullgjorts (Föräldrabalken 12 kap 10 §). I fall som detta där fullgörelse sker kontinuerligt är det nog rimligt att anse att avtalet kan frånträdas till den del det inte ännu fullgjorts, dvs för framtiden.

Jag antar att mamman inte har haft överförmyndarens samtycke till att ingå avtalet med gymet, och därför bör avtalet vara ogiltigt och din son bör kunna hävda ogiltighet enligt dessa regler och komma ur resten av avtalet.

Elin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning