ogiltighet av ett borgensåtagande.

2021-04-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Vad händer om en gäldenär lyckas få sin vän att gå i borgen och borgenären (banken) väljer vid första amorteringstillfället att endast tillställa borgensmannen ett krav på betalning när borgensmannen i själva verket trodde att han gått in i en enkel borgen. Kan borgensmannen göra en invändning eller har banken rätt att kräva betalningen från borgensmannen?
SVAR

Hej och kul att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du felaktigt gått med på en proprieborgen istället för en enkel borgen.

Kortfattat så är skillnaden mellan dem att en enkel borgen endast gäller för en specifik skuld till ett specifikt belopp. För att borgenär ska kunna kräva betalning av borgensmannen krävs det att borgenären försökt få betalt av låntagaren först, och misslyckats.

En proprieborgen däremot kan gälla för alla förpliktelser, och kräver inte heller att borgenären först riktar krav mot låntagaren innan borgenärens skyldigheter kan kicka igång.

Om du har skrivit på en enkel borgen men banken kräver av dig ändå, så behöver du inte betala dem.

Om du trodde att du skrivit på en enkel borgen men i själva verket skrivit på en proprieborgen kan ogiltighetsreglerna i avtalslagen bli tillämpliga. Lämpligast är 30§ AvtL. Det krävs då att du blev föranledd till att skriva på i tron om att det var en enkel borgen. Avgörande är dock att din avtalspart - alltså lånetagaren, fick dig att tro att det var en enkel borgen, medans det i själva verket rörde sig om en proprieborgen.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?