Ogiltigförklara borgensåtagande

2016-11-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min mamma gick i borgen åt sin dåvarande sambo, hon minns inte hur,när eller till vad eftersom hon då var snurrig pga en skalltrauma efter en bilolycka. Hon har nu fått ett brev ifrån seb banken att hon måste betala 200000kr. Går detta att bestrida?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Ett borgensåtagande är ett avtal mellan borgensmannen, alltså din mamma, och banken. Avtal kan ogiltigförklaras med hjälp av ett antal olika regler, de allmänna reglerna om avtals ogiltighet finns i Avtalslagens 3 kap. Med den information som du har lämnat här så är det dock ogiltighet på grund av psykisk störning som ligger närmst till hands. Detta regleras i Lag 1924:323.

I lagen stadgas att ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Det som avses med psykisk störning i denna lag är både långvariga psykiska störningar men även tillfälliga störningar som beror på exempelvis berusning eller skrämsel. Det är därför möjligt att förvirring p g a skalltrauma skulle kunna falla under detta begrepp.

Det måste finnas ett orsakssamband mellan avtalet, alltså borgensåtagandet, och den psykiska störningen. Man måste alltså ställa sig frågan om avtalet skulle ingåtts även om ingen psykisk störning förelåg vid avtalsslutet. Är svaret på den frågan jakande så föreligger inget orsakssamband. Ett borgensåtagande är inget avtal som ingås dagligen och åtagandet verkar samtidigt avse ett större belopp, detta är omständigheter som kan tala för att kravet på orsakssamband är uppfyllt.

När det gäller bevisbördan så är den som påstår att ett avtal har ingåtts under påverkan av psykisk störning som har att bevisa detta. Det innebär att det är din mamma som har att bevisa att så är fallet. Bevisning kan förebringas i form av ex läkarintyg, psykologutlåtanden eller vittnen som kan berätta om hennes psykiska tillstånd vid tiden för avtalsslutet.

Det ni kan göra är att kontakta banken och påtala er inställning till borgensåtagandet samt att ni vill bestrida betalning. Om banken inte skulle gå med på detta så är nästa steg att väcka talan i domstol och där försöka få borgensåtagandet ogiltigförklarat.

Om du känner att du behöver mer hjälp så är du välkommen att boka tid hos oss för juridisk rådgivning. Du kan läsa mer om hur detta går till här: http://lawline.se/boka


Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (85358)