Ogiltigförklara avtal om provanställning

2016-04-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej,Gick i slutet av mars in i ett muntligt avtal med min arbetsgivare angående min nya tjänst och lön.Jag fick ett anbud av arbetsgivaren om lönen med ett löfte om att den ska kunna höjas efter min provanställning på 3 månader. Med anledning av att det skulle finnas möjlighet att diskutera lönen efter avslutad provanställning tackade jag muntligt ja till erbjudandet men har ännu inte skrivit på mitt anställningsavtal.Men i efterhand när jag pratat med kollegor och representanter från mitt fackförbund får jag höra att min lön är lite för låg för min tjänst och att arbetsgivaren ofta ger löften om att man kan höja lönen vid avslutad provanställning men är nästan aldrig benägen att hålla det löftet.Känner mig lite lurad av min arbetsgivare och undrar om det på något vis är möjligt att ogiltigförklara avtalet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag börja med att säga att enligt svensk rätt finns det inget formkrav på ett anställningsavtal, varför det kan ingås både muntligen och skriftligen. Självklart är det alltid bättre ur bevissynpunkt att ha ett skriftligt avtal, men rent juridiskt är det ingen skillnad.

Ditt anställningsavtal kan likt övriga avtal inom civilrättens område ogiltigförklaras enligt reglerna om ogiltighet i 3 kapitlet avtalslagen, exempelvis om någon genom hot, tvång eller svek föranlett någon att ingå avtal. Dock krävs det rätt mycket att ett avtal ska ogiltigföklaras enligt dessa bestämmelser, endast utifrån informationen i din fråga så verkar det svårt för dig att hävda ogiltighet enligt avtalslagens regler.

Däremot eftersom du har ingått en provanställning, som regleras i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) kan du avbryta provanställningen i förtid, om ni inte har avtalat om annat, se sista stycket i 6 § LAS.

Sammanfattningsvis så blir det antagligen svårt för dig att nå framgång med en ogiltighetstalan av ditt anställningsavtal enligt bestämmelserna i avtalslagen, men du kan ändå lämna din anställning eftersom det är en provanställning, förutsatt att ni inte avtalat om annat.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?