Ogiltigförklara äktenskapsförord

2017-02-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Kan man ogiltigförklara ett äktenskapsförord om man skrev det under press och våld? Jag sa att jag ville skiljas... skrev på i efterhand... kände mig hotad, då vi har gemensamma barn. Han hade börjat bli våldsam ... det första som kom upp var pengar och han ville att jag skulle skriva på... det finns en utomstående som bevittnade det...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att ett avtal, t.ex. äktenskapsförord, som skrevs på under hot och/eller våld kan ogiltigförklaras.

I avtalslagens (AvtL) 28 § (här) finns en regel som säger att avtal som ingåtts under råntvång, dvs under våld eller hot som innebär trängande fara mot den person som företar rättshandlingen (skriver under avtalet), är ogiltigt.

Hoppas svaret hjälper dig, och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Moa Estberg
Fick du svar på din fråga?