Ogiltig uppsägning

FRÅGA
Hej!Har blev uppsagd efter fråga om min lön???En kort historia om problemet är jag började nattjobb med särskilt anställningsstöd i Catering som köksbiträde och det var min första kontrakt,efter några månader upptäckte jag att jag har blivit lurad på min lön, nästa dag åkte jag direkt till arbetsgivaren och fråga honom: JAG JOBBAR PÅ NATTEN FRÅN KL:23:00-07:00 VARFÖR FÅR JAG MINDRE LÖN?Han sa till mig att jag har uppsagd,hejdå?Jag behöver hjälp "i'm lost"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna säga upp en anställd måste en arbetsgivare kunna visa på saklig grund. Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist innebär att det inte finns tillräckligt med arbetssysslor för att ha den uppsagda anställda kvar i tjänst. Personliga skäl kan innebära att den anställde exempelvis inte fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet.

I detta fall tycks inte någon av ovanstående krav vara uppfyllda då du endast frågat varför du fått mindre i lön eftersom du på grund av att du misstänker att du blivit lurad på en del av din lön. En uppsägning ska vidare vara skriftlig vid överlämnandet till den anställde.

Din chef tycks med hänsyn till ovanstående inte genomfört en laglig uppsägning.

Mitt personliga råd är att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig mer utförligt med ditt problem. Förslagsvis kan du kontakta oss via telefon för ytterligare information. Våra telefontider är kl 10 - 16 måndag till onsdag.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?