FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/05/2022

Ofullständig fråga - offentlig rätt

Hejsan! Jag blev av med min licens då jag mådde dåligt vid en skilsmässa, la in mig själv på psyket! Mår bra nu efter det ej straffad förut, Hur länge kan jag bli av med licensen? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad det är du önskar få hjälp med. För att kunna ge dig ett utförligt svar eller annorledes hjälpa dig skulle det behövas lite mer information om din situation, exempelvis vad det är för licens det rör sig om.

I det fall det rör sig om en vapenlicens kan dock påpekas att det i vapenlagen (1996:67) stadgas att en vapenlicens kan återkallas av Polismyndigheten i det fall en innehavare anses olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § punkt a) vapenlagen (1996:67)). En innehavare kan anses vara olämplig till följd av diverse brott men även av medicinska skäl, där innefattat psykisk ohälsa (Åberg & Landgren, Vapenlagen (1 april 2022, JUNO), kommentaren till 6 kap. 1 §). 

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (se FAP 551-3-RPSFS 2009:13 i listan) framgår att den som begått ett brott som påverkar dennes lämplighet att inneha skjutvapen inte bör meddelas tillstånd för ett sådant förrän viss tid har gått sedan brottet begåtts (s. 8). Hur lång tid som kan bli aktuell varierar från fall till fall och bör stå i proportion till det aktuella brottet. I riktlinjerna varierar tiden mellan två till fem år (s. 8-9). 

Då en sökanden av medicinska skäl har ansetts olämplig att inneha skjutvapen ställs emellertid inte några sådana tidskrav upp. Det enda som nämns i riktlinjerna är att det kan vara nödvändigt att låta sökanden styrka sin lämplighet genom ett läkarintyg (s. 9). Det måste has i åtanke att de allmänna råden endast är rekommendationer. Detta till trots tyder de alltså på att det, förmodligen, krävs någon form av läkarintyg för att kunna få en ny vapenlicens efter en återkallelse på medicinska grunder. 

Jag kan, dessvärre, inte ge dig ett bättre svar än så i nuläget. Det kan dock vara bra att kontakta Polismyndigheten för ytterligare information i ärendet då det är de som handhar frågor relaterade till vapenlicenser. Du kan kontakta dem via deras hemsida här. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare