FrågaÖVRIGTÖvrigt28/11/2022

Ofullständig fråga - Fråga om aggressiv hund

Min hund, är liten ca 3,3 kg. Men han har ca 4 gånger nafsat, anfallit, Bitit vuxna, även 1 gång bitit ett barn. Jag vet inte hur jag ska göra? Jag måste få hjälp med att lära han rätt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad du önskar få hjälp med (eller åtminstone hur du vill att just Lawline ska hjälpa dig). För att kunna ge dig ett utförligt och detaljerat svar skulle du därför dels behöva tydliggöra din frågeställning något dels ge lite mer information om just din situation. 

I den mån du vill veta om du, på något sätt, kan få hjälp med att åtgärda din hunds beteende, bör det dock påpekas, att detta snarare framstår som en fråga som är bättre lämpad för någon med sakkunskaper om hundar än en fråga för Lawline. Givet tillsynslagens regler att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan eller inte (19 § 1 st. lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, se även information om s.k. strikt skadeståndsansvar här), förstår jag att det är angeläget för en hundägare, likt dig själv, att kunna kontrollera sin hund. Hur du, på bästa sätt, kan göra detta framstår emellertid inte som en juridisk fråga.

Såvitt jag vet erbjuds inte heller någon direkt hjälp med besvärliga husdjur från statligt eller myndighetshåll. Det kan dock, i sammanhanget, påpekas att länsstyrelsen kan fatta vissa beslut om åtgärder gentemot hundar som biter eller på annat sätt attackerar människor och djur. Det kan härvid röra sig om beslut om munkorgskrav m.m. (du kan läsa mer om detta på polisens hemsida här). Jag misstänker dock att det inte riktigt är den typen av hjälp du efterfrågar. 

För att kunna ge dig lämplig vägledning i ditt ärende uppmanar jag dig därför att vänligen försöka ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon. 

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: 

Telefon: 010-207 93 00 

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000