ofredande sms

FRÅGA
Hej! Om en person 5-6 gånger skickat sms med information om otrohet till den bedragna frun inkl ett par korta filmsekvenser på detta för att hustrun skall få veta sanningen. Det förekommer inga hot i meddelandena. Vad kan påföljden bli då hustrun nu polisanmält detta?
SVAR

Hej och varmt välkommen till lawline!

Här kan det röra sig om ofredande eller sexuellt ofredande. Ofredande definieras i BrB 4 kap 7 § som "Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år".

Att endast 5-6 meddelanden har skickats och hon har möjlighet att blockera personen som sänder meddelandena talar emot ett eventuellt ofredande. Däremot kan filmsekvenser av sexuell natur skickade till hustrun på otrohet mellan hustruns make och någon annan däremot tala för ett ofredande eftersom det kan antas vara med uppsåt att ofreda.

Sexuellt ofredande definieras i BrB 6 kap 10 § 2 stycket som "Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."

Hovrätten har nyligen dömt för ett ofredande i ett liknande fall som du kan läsa om här. Hovrätten dömde kvinnan för ofredande vilket i detta fallet inte är helt omöjligt. Ifall hustrun har polisanmält handlingen riskerar personen som skickat smsen och filmsekvensen samma som kvinnan i detta fallet främst dagsböter.

Det går som du märker inte att ge dig ett klart svar på frågan men jag rekommenderar dig att läsa artikeln (hovrättsdomen) som jag länkade för ytterligare förståelse och ifall du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att boka tid med en av våra jurister eller mejla oss på info@lawline.se

mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1208)
2021-07-31 Kan man bli straffad om man sprider nakenbilder/videos eller om hotar om att göra det?
2021-07-31 Förhindra grannar från att använda ens brygga
2021-07-31 Träna lös hund på allmän plats
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?

Alla besvarade frågor (94634)