Ofredande och olaga förföljelse

FRÅGA
En person passerar utanför ett bostadshus, och tittar medvetet in i ett sovrum i bostaden. Personen som tittar in bor inte i huset och känner ingen av de boende. Begår personen ett brott? Kan det tex andra vara såpass integritetskränkande att det är fråga om ofredande?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Utifrån hur frågan är ställd uppnår denna handling troligtvis inte de rekvisit/"krav" brottet ofredande 4:7 BrB innehåller. Ofredande ska riktas mot en bestämt person eller en bestämd krets personer. För att en handling ska kunna betraktas som ett ofredande krävs ett hänsynslöst beteende som innebär en kännbar fridskränkning för denna bestämda person handlingen riktas mot. Att en enstaka gång passera och medan man passerar medvetet se in igenom ett fönster till en bostad utgör knappast ett sådant hänsynslöst beteende. Eventuellt skulle bedömningen bli annorlunda om personen kvarstår utanför fönstret och medvetet ser in. Om denna handling upprepas gång på gång skulle det eventuellt kunna vara fråga om olaga förföljelse 4:4b BrB. Det handlar då alltså istället om stalking, upprepande trakasserier. Enstaka handlingarna som i sig inte uppfattas som något som är straffbelagt, ”tex stå utanför en persons arbetsplats och vänta” – kan tillsammans med andra handlingar uppfattas som något allvarligare. Det vill säga var och en av icke-straffbelagda handlingarna ska utgöra ett led av den upprepade kränkningen av personens integritet. Man ska då titta på varje enstaka händelse sett i sitt sammanhang.

Hoppas svaret varit till din hjälp
Mvh

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1205)
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?

Alla besvarade frågor (94463)