Ofredande genom SMS

FRÅGA
Hej! Är det olagligt att smsa någon som klart och tydligt sagt att personen i fråga inte vill bli kontaktad? Skriver detta i en kompis ärende, bara för att kolla upp hur det fungerar.
SVAR

Hej!

Enligt brottsbalkens 4:e kapitel om brott mot frihet och frid kan en person dömas för ofredande enligt 7 § om denne "...handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan...".
Viktigt för bedömningen är huruvida den utsatta individen tydligt sagt ifrån och klargjort att denne inte är intresserad av någon kontakt. Enligt lagkommentaren till bestämmelsen ska handlingen enligt vanlig värdering sägas utgöra en kännbar fridskränkning.

Det är alltså inte tillåtet att upprepat skicka SMS till en person som tydligt sagt ifrån, då det bryter mot 4:7 brottsbalken.

Hoppas jag gett ett tillräckligt bra svar på din fråga!


Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1089)
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?
2020-12-31 Olaga hot enligt 4:5 BrB

Alla besvarade frågor (88123)