Ofredande genom mail och sms

Hej jag har blivit anmäld för ofredande och då fått kontaktförbud. Det finns bevisningar i form av swisch meddelande , mail och sms. Jag blev erbjuden förenklad delgivning. Vet inte nu hur jag skall göra. Har varit på förhör och delgett min version av saken. Vad är troligt att det blir för straff, och hur troligt är det att dom väcker åtal.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom jag inte har någon aning om innehållet i dem meddelande, mail och sms som du har skickat, och i vilken omfattning du har skickat dessa meddelanden, är det omöjligt för mig att svara på vilket straff du skulle få om du döms för brottet. Mitt svar nedan är därför ytterst preliminärt!

Vilket straff är troligt?

Enligt 4 kap 7 § Brottsbalken döms den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Som du ser finns fängelse med i straffbestämmelsen som ett alternativt straff. Det ska dock till väldigt mycket för att en person ska bli dömd till ett fängelsestraff för ofredande. Det krävs i princip en störande kontakt av ett mycket allvarligt slag som pågått under längre tid. Om du dessutom är ostraffad sedan tidigare lär ett fängelsestraff vara helt uteslutet. Troligtvis skulle straffet bli villkorlig dom. Om du däremot skulle bli dömd igen kan både böter och i värsta fall fängelse bli aktuellt.

Hur troligt är det att åklagaren väcker åtal?

Det beror på hur stark bevisningen mot dig är. Åklagaren är skyldig att väcka åtal om åklagaren anser att hen kan se fram emot en fällande dom. Åklagaren ska alltså anse att bevisning är tillräcklig för att du ska bli fälld av en domstol för att väcka åtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle OlsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”