FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB11/06/2014

Ofredande genom brevskrivande

Hej! Jag har en granne som har psykiska problem. Hon bråkar med alla! Har hon rätt att komma in i min port som hon inte bor i och kasta in brev i min brevlåda? Med tanken på att hon kan kasta in något värre imorgon?

Lawline svarar

Hej! Det låter påfrestande, Som med all annan egendom så är det ägaren (av fastigheten) som beslutar om en person får uppehålla sig på eller i dennes egendom. Allemansrätten gäller givetvis inte i portar. När det emellertid handlar om ditt brevinkast så handlar det om något inom din private sfär. Jag saknar kännedom om vad dessa brev innehåller, men oavsett innehållet kan kontinuerligt brevskrivande på detta sätt räknas som brottet ofredande, 4 kap. 7 § BrB. Svea hovrätt dömde i mål RH 1983:58 en man för ihärdig och ovälkommen uppvaktning av en kvinna genom brev och postkort för ofredande, vilket visar hur man ser på liknande beteenden i praxis. Om detta pågår så kan det bli aktuellt att polisanmäla saken, men jag föreslår att ni först ber grannen upphöra med bettendet, eller eventuellt kontakta fastighetsägaren.   

Lars BålmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?