Ofredande eller olaga hot att önska någon död

FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är olagligt att önska livet ur någon med uttryck som till exempel:"Jag hoppas att du drunknar""Jag hoppas att du kör av vägen""Jag hoppas att du försvinner från jordens yta"Och om det är någon skillnad på att dua någon jämfört med att tala om någon i tredjeperson"Jag hoppas att hon drunknar"Denna fråga har dryftats i min umgängeskrets, där vissa anser att det är fråga om kränkning, olaga hot eller ofredande - medan jag själv anser att det inte faller under dessa lagar av olika anledningar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om brottet olaga hot kan du läsa om i Brottsbalken 4 kap. 5 § som du hittar HÄR. För att olaga hot ska föreligga krävs att gärningsmannen hotar någon annan med vapen, eller hotar annan med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Hotet måste vara allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information.

De citat du nämner i din fråga skulle kunna uppfattas som hot. Det torde krävas att citaten riktat sig mot en specifik person eller grupp personer eller vara ämnat att dessa skulle ta del av informationen. Vidare bör det vara allvarligt menat och framkallat rädsla. Att i ett kompisgäng förhålla sig med citat som du nämner bör rimligtvis inte utgöra olaga hot förutsatt att inte någon känner sig särskilt utsatt och hotad på ett sätt som framkallar rädsla.

Om brottet ofredande kan du läsa om i Brottsbalken 4 kap. 7 § som du hittar HÄR. Att upprepande gånger trakassera en person utgör ofredande.

Ofredande kan bestå i att ex. knuffa eller slita i någons kläder, telefonterrorisera någon eller spotta på någon. För att ”hänsynslöst beteende” ska anses föreligga krävs, enligt kommentaren till brottsbalken, att fridskränkningen varit kännbar. Som exempel anges i kommentaren att upprepade gånger ringa och störa någons nattfrid samt att ihärdigt komma med oönskad uppvaktning av en kvinna.

För att kunna dömas för brottet krävs att den tilltalade haft uppsåt vilket det är upp till domstolen att avgöra om det föreligger. Åklagare åtalar för ofredande, som inte har förövats på allmän plats, endast om målsäganden (d.v.s. offret) anger brottet eller om åtal anses påkallat ur allmän synpunkt, vilket framgår av Brottsbalken 4 kap. 11 §.

Vad gäller de citat du hänvisar till kan de utgöra grund för ofredande om de upprepande gånger riktas mot en person med avsikt att trakassera en person.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har några fler frågor.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?