Ofredande eller olaga förföljelse?

Hej, brukar upprepade ofredanden vid olika tillfällen räknas som flera ofredanden eller olaga förföljelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle vilja inleda med att nyansera detta. Det är nämligen inte så att det per automatik blir brottsrubriceringen olaga förföljelse om någon begått flera ofredande mot en.  De brottsliga handlingarna måste bestå av några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud.  Andra brottstyper kan inte utgöra olaga förföljelse. Om sådana andra brottstyper ingår i det upprepade brottsliga handlandet döms särskilt för dessa 

Vidare ställs krav på att  gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet för att olaga förföljelse ska kunna bli aktuellt. Om så är fallet kan olaga förföljelse bli aktuellt, 4 kap. 4 b § BrB. I RH 2013:51 dömdes en person för olaga förföljelse genom att överträda ett kontaktförbud sex gånger under loppet på två månader samt även gjort sig skyldig till olaga hot. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Melina PapadopoulosRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”