Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?

FRÅGA
hej något brott hålla på skoja öppna någons brevinkast på natten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att öppna någons brevinkast på natten skulle kunna utgöra ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken – den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt för ofredande. För att en person ska dömas för brottet krävs alltså dels att personen i fråga utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande och dels att gärningen typiskt sett är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Enligt min bedömning är inte en enstaka handling beståendes av att öppna någons brevinkast på natten tillräckligt allvarlig för att utgöra brott men om beteendet upprepas ett flertal gånger skulle det kunna vara möjligt att hålla personen som "skojar runt" på detta vis straffrättslig ansvarig för just ofredande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95801)