Provanställnings saknar regel om uppsägningstid

FRÅGA
Jag är under en provanställning som chef, men har nu sagt upp mig.Chefen över mig påstår att jag har en månads uppsägningstid, stämmer detta?Inget kollektivavtal finns.
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En provanställning saknar uppsägningstid och kan alltså sägas upp av arbetstagaren utan giltiga skäl. Om arbetsgivaren vill säga upp en provanställd ska vederbörande underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar i förväg. Oavsett om ni har kommit överens om en uppsägningstid om en månad, kan du utan att ange skäl, säga upp dig utan uppsägningstid. Anledningen är att villkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för arbetstagaren, är utan verkan. Det framgår av av 2, 6 och 31 §§ lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Soroosh, Jag tror dessvärre att du har missförstått den aktuella frågan. Anställningsformen anges i frågan vara provanställning, inte en tillsvidareanställning. Det ligger i provanställningens natur att båda parter snabbt har möjlighet att avbryta anställningen i förtid utan angivande av skäl. En provanställning saknar därför i regel uppsägningstid. Av 6 § 3 st. LAS följer att både arbetstagare och arbetsgivare kan avbryta provanställningen omgående utan angivande av skäl. Det finns dock en ordningsregel i 31 § som innebär arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg. Sammantaget medför 2, 6 och 31 §§ LAS att arbetstagaren har 0 dagars frist och arbetsgivaren, i praktiken, 14 dagars underrättelsefrist. Hur ligger det då till när parterna avtalat om en månads uppsägningstid under provanställningen? Av 2 § 2 st. LAS följer att avtalsvillkor som sätter arbetstagaren i en sämre situation är ogiltiga. Min tolkning av bestämmelsen innebär att uppsägningstidsklausulen inte kan tillämpas gentemot arbetstagaren i den mån den är till arbetstagarens nackdel. Arbetstagaren kan således avbryta sin anställning omgående och bör inte behöva vänta en månad. Jag hoppas ni underrättar frågeställaren om missförståendet omgående. Mvh Linn
2015-08-25 18:46
Hej Linn. Tack för att du upptäckte detta. Svaret är redigerat och frågeställaren har uppmärksammats. Mvh Soroosh
2015-08-29 09:43
Hej, Jag undrar då om arbetsgivaren kan avtala bort uppsägningstiden under provanställning? Eller om det är tvingande och går ej att avtala bort? Eller om det inte går på grund av att det är till nackdel för den anställde? /Tina
2015-09-28 12:26
Hej, Jag undrar då om arbetsgivaren kan avtala bort uppsägningstiden under provanställning? Eller om det är tvingande och går ej att avtala bort? Eller om det inte går på grund av att det är till nackdel för den anställde? /Tina
2015-09-28 12:27
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1618)
2020-10-26 Vad gäller för turordning i internationella bolag och vid olika driftställen?
2020-10-26 Har en provanställd rätt till uppsägningslön?
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?

Alla besvarade frågor (85464)