Oenighet bland dödsbodelägare

Hej

Vi är tre döfsbodelägare efter vår morbror.

Två av oss är helt överens om att vi ska sälja en bil som fanns i dödsboet.

Jag vill ta hem bilen för att kunna visa den för en köpare.

Den tredje dödsbodelägaren motsätter sig detta och tycker att bilen ska stå kvar i garaget 2 mil härifrån.

Det försvårar visningen av bilen och nu undrar jag om vi kan gå emot henne och trots allt ta hem bilen för att underlätta visning och försäljning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om dödsbodelägare och boutredningsmän finns i ärvdabalken.

Dödsbodelägares uppgift i ett dödsbo är att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Dödsboet är en egen juridisk person vilket innebär att boet äger egendomen i boet fram till arvskifte skett. Dödsbodelägarnas uppgift är således att förvalta denna egendom. De företräder dödsboet gemensamt gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Huvudregeln är således att dödsbodelägarna ska vara överens gällande åtgärder som ska vidtas för boets räkning. Åtgärder som inte tål att uppskjutas får dock företas utan någon delägares samtycke.

När dödsbodelägare inte kan komma överens är det möjligt att begära att tingsrätten utser en boutredningsman som kan förvalta dödsboet (19 kap. 1 § ärvdabalken). Oavsett anledning kan detta begäras av alla dödsbodelägare utan de övriga dödsbodelägarnas samtycke. Tingsrätten ska då utse en boutredningsman som kan utföra uppdraget med den insikt som boets beskaffenhet kräver (19 kap. 3 § ärvdabalken). Det är också möjligt att förordna om flera boutredningsmän och fördela förvaltningen mellan dem (19 kap. 4 § ärvdabalken). Boutredningsmannen ska istället för dödsbodelägarna i avvecklingssyfte självständigt föra boutredningen och företräda dödsboet (19 kap. 11-12 §§ ärvdabalken). En begäran om boutredningsman görs hos tingsrätten där din morbror hade sin hemvist.

Den åtgärd du vill vidta torde inte vara en sådan som inte kan skjutas upp och det krävs därmed alla dödsbodelägares samtycke för att det ska vara möjligt att vidta åtgärden. Ditt alternativ rent juridiskt är därför att begära en boutredningsman som opartiskt kan förvalta boet och vidta de åtgärder som ligger i boets intresse. Det bästa alternativet är såklart alltid att prata med de övriga dödsbodelägarna och försöka hitta en lösning som alla är nöjd med.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”